Apel o przekazywanie eksponatów do zbiorów Muzeum

Muzeum zbiera dokumenty i pamiątki dotyczące historii Uniwersytetu, jego twórców, pracowników oraz ludzi zasłużonych dla nauki polskiej, związanych z obszarem szeroko pojętej Rzeszowszczyzny tj. terenu obecnego województwa podkarpackiego. Muzeum gromadzi również zabytki świadczące o życiu naukowym na tym terenie, prowadzonym przez absolwentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

  Dlatego też Muzeum zwraca się z gorącą prośbą o przekazywanie zabytków, a więc fotografii oraz dokumentacji mechanicznej dotyczącej Uniwersytetu. Muzeum zbiera również pamiątki uniwersyteckie - wybitne prace pisane przez pracowników Uniwersytetu, przedmioty służące do ich przygotowania, pierwsze dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz nominacje profesorskie, a także dyplomy doktora honoris causa.  

W polu zainteresowania Muzeum są też przedmioty związane z działalnością pracowników Uniwersytetu nie tylko naukową, ale i społeczną. Muzeum gromadzi także pamiątki świadczące o istniejącym tu życiu naukowym przed jego powołaniem. W związku z tym Muzeum zbiera także: dokumenty, sztandary nieistniejących już instytucji naukowych, a także Uczelni, z których powstał obecny Uniwersytet tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Filii Akademii Rolniczej.  

Muzeum mieści się przy Al. Rejtana 16 (p. 013), Rzeszów (telefon 017 872 12 71). Muzeum zwraca się więc z gorącą prośbą o przekazywanie dokumentów i innych pamiątek.