Komercjalizacja

Naukowiec

Jeśli masz wynik pracy intelektualnej, który charakteryzuje się nowością, wynalazczością

strzalka.png [1.63 KB]

Zgłoś to w UCTT na formularzu

 

 

 

komercjalizacja.png [51.37 KB]