Branża Medyczna

 

Medyczna.png [214.39 KB]     Oferty UR z branży medycznej

 

3-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 3-O-biotynyloflawonu

 

Komora doraźnej ochrony epidemiologicznej do izolacji osób z symptomami chorób zakaźnych do samodzielnego zainstalowania w budynkach oraz warunkach polowych 

 

Kompozycja aerozolowa do jamy ustnej 

 

Kompozycja bakteriofagów specyficzna wobec bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli, zastosowanie kompozycji bakteriofagów do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli oraz zastosowanie kompozycji bakteriofagów jako czynnika biokontroli 

 

Magnetyczny kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania magnetycznego kompozytu bioaktywnego 

 

Nowy szczep drożdży Candida famata BCRP zdolny do nadprodukcji ryboflawiny, zastosowanie szczepu drożdży Candida famata BCRP do wytwarzania ryboflawiny oraz sposób wytwarzania ryboflawiny 

 

Preparat do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów, zwłaszcza trójglicerydów, suplement diety zawierający taki preparat oraz zastosowanie preparatu z owoców derenia właściwego Cornus mas L. odmiany Raciborski do wytwarzania kompozycji do zapobiegania i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego 

 

Przegub z napędem i sterowaniem łączący ramiona robota

 

Sposób wytwarzania powłoki ditlenku tytanu modyfikowanego srebrem i azotem

 

Test wykrywający homozygotyczną delecję CTTACCTGT w ludzkim genie FUCA1 oraz sposób jego wykonania 

 

Zastosowanie 3-{[4-(5-metoksy-1H-indol-3-ylo)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-ylo]metylo}-1,2-dihydrochinolin-2-onu (D2AAK1) i sposób wytwarzania oraz zastosowanie jego nowych pochodnych do leczenia chorób neurodegeneracyjnych 

 

Zastosowanie pochodnych 5-podstawionych-3-(1-arylometylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyn-4-ylo)-1H-indolu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych