Ewaluacja jakości działalności naukowej

Akty prawne:


 

 

 


            Załacznik nr 1 naniesionymi uwagami

                        Załacznik nr 2 z naniesionymi uwagamiDodatkowe informacje: