Zasady przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego