Regulamin stron www Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin stron www
Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Postanowienia ogólne

 • Regulamin stron WWW dotyczy:
 • jednostek uniwersyteckich (kolegiów, samodzielnych instytutów itp.)
 • organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, które chciałyby umieścić lub podłączyć własny serwis informacyjny do oficjalnych, uczelnianych stron WWW.
 • Regulamin ten dotyczy wszystkich serwerów www posiadających adres w domenie ur.edu.pl i mających związek z Uniwersytetem Rzeszowskim.

 

Zakładanie serwisu www

 • O założenie serwisu www na serwerze uczelnianym może starać się każda samodzielna jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uniwersytet oferuje podłączenie do sieci uniwersyteckiej, informacje o serwerze we własnym serwisie www oraz konsultacje i pomoc techniczną. Istnieje możliwość założenia serwera wirtualnego (wydzielona przestrzeń na serwerach uniwersyteckich).
 • W przypadku, gdy starający się o serwis www nie jest samodzielną jednostką (np. katedry, studia podyplomowe, instytuty itp) musi zostać najpierw stworzony serwis samodzielnej jednostki nadrzędnej. Dopiero do tego serwisu (spełniającego minimalne wymagania regulaminu) mogą zostać podłączone strony jednostek niesamodzielnych.

 

Zawartość serwisu www

 • Za zawartość poszczególnych stron znajdujących się na serwerze www odpowiada osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad serwisem strony i wyznaczona przez kierownika jednostki UR.

 

Serwis www musi spełniać następujące wymagania:

 • Wymagania merytoryczne:
 • dane o władzach (dziekan, prodziekani itp.) - dwie wersje językowe: polska i angielska;
 • informacje o strukturze jednostki - spis instytutów, katedr, zakładów itp. - wersje: polska i angielska;
 • informacja o możliwości kontaktu (adres, telefon, fax, e-mail) - wersje: polska i angielska;
 • zasady rekrutacji (dotyczy kolegiów i instytutów).

 

Ponadto zaleca się rozszerzyć serwis o następujące informacje:

 • historia kolegium/jednostki;
 • spis zajęć;
 • spis pracowników wraz z ewentualnym e-mail'em lub telefonem;
 • podstrony pracowników wraz z dorobkiem naukowym (po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika na umieszczenie strony w internecie);
 • wykaz periodyków wydawanych przez kolegium/jednostkę;
 • linki do innych jednostek naukowych/badawczych związanych z kolegium;
 • linki do współpracujących jednostek zagranicznych.

 

Zabrania się umieszczania na stronach serwisu www:

 • reklam komercyjnych (za wyjątkiem sponsoringu - po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki nadzorującej sponsoring UR);
 • treści naruszających obowiązujące prawo;
 • pornografii;
 • wulgaryzmów;
 • odnośników do stron zawierających powyższe treści.

 

Wymagania formalne:

 • polskie znaki diakrytyczne - standard kodowania utf-8;
 • strona powinna posiadać dowiązanie (link) do głównej, uniwersyteckiej strony www.
 • Nad zawartością merytoryczną czuwa pracownik Działu Promocji mgr Ewa Krzyżanowska
 • Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące spraw merytorycznych prosimy kierować do mgr Ewy Krzyżanowskiej
 • Sprawy związane z funkcjonowaniem serwera prosimy zgłaszać do: mgr inż. Adrian Kruba (Uczelniana Sieć Komputerowa)
 • Opracowanie informatyczne stron prowadzi: mgr inż. Adrian Kruba (Uczelniana Sieć Komputerowa).