Baza patentów

 • 3-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 3-O-biotynyloflawonu
 • 4’-O-Biotynylonaringenina oraz sposób otrzymywania 4’-O-biotynylonaringeniny
 • 6-biotynyloamidoflawon oraz sposób otrzymywania 6-biotynyloamidoflawonu
 • 6-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 6-O-biotynyloflawonu
 • 7-Biotynyloamidoflawon oraz sposób otrzymywania 7-biotynyloamidoflawonu
 • 7-O-Biotynylochryzyna oraz sposób otrzymywania 7-O-biotynylochryzyny
 • 7-O-Biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 7-O-biotynyloflawonu
 • Elektroimpulsowa głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni otworów
 • Genomowa sonda diagnostyczna typu in situ znakująca DNA w jądrze komórkowym Trichophyton mentagrophytes, sposób jej otrzymywania oraz wykrywania Trichophyton mentagrophytes na szkiełku
 • Głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni otworów, zwłaszcza jako kieszeni smarnych (elektromagnetyczna)
 • Kompozycja bakteriofagów specyficzna wobec bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli, zastosowanie kompozycji bakteriofagów do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli oraz zastosowanie kompozycji bakteriofagów jako czynnika biokontroli
 • Kompozycja do tworzenia ścieralnego uszczelnienia sprężarek osiowych
 • Lejek
 • Magnetyczny kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania magnetycznego kompozytu bioaktywnego
 • Narzędzie do nagniatania otworów
 • Narzędzie do nagniatania otworów w blachach
 • Ogniwo fotowoltaiczne oraz sposób wytwarzania ogniwa fotowoltaicznego
 • Pasta polerska
 • Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji
 • Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich świeżość
 • Preparat do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów, zwłaszcza trójglicerydów, suplement diety zawierający taki preparat oraz zastosowanie preparatu z owoców derenia właściwego Cornus mas L. odmiany Raciborski do wytwarzania kompozycji do zapobiegania i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego
 • Przegub z napędem i sterowaniem łączący ramiona robota
 • Sonda genetyczna typu in situ znakująca chromosomy pary 12 drożdży piekarniczych na szkiełku mikroskopowym oraz sposób jej otrzymywania
 • Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
 • Sposób modyfikacji pelletu opałowego z biomasy
 • Sposób obróbki powierzchniowej otworów o zakrzywionych osiach
 • Sposób określania dojrzałości zbiorczej owoców
 • Sposób otrzymywania napoju o podwyższonej trwałości i właściwościach prozdrowotnych na bazie soku drzewnego, zwłaszcza brzozowego
 • Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji
 • Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
 • Sposób przedłużenia trwałości przechowalniczej borówki amerykańskiej
 • Sposób przygotowania ogórków do procesu kiszenia
 • Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
 • Sposób sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych
 • Sposób syntezy nanocząstek metali
 • Sposób syntezy nanocząstek tlenkowych (MxOy) o właściwościach półprzewodnikowych
 • Sposób wytwarzania powłoki ditlenku tytanu modyfikowanego srebrem i azotem oraz powłoka wytworzona tym sposobem
 • Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe
 • Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym
 • Urządzenie do obróbki przetłoczno-ściernej
 • Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego
 • Zespolone narzędzie do wykonywania otworów i ich nagniatania