Granty uczelniane

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na finansowanie uczelnianych grantów dla młodych naukowców z dnia 01 grudnia 2023 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 114/2020 Rektora UR z dnia 16.10.2020 r. oraz Zarządzenia nr 229/2021 Rektora UR z dnia 02.12.2021 r. zapraszamy do składania wniosków na finansowanie uczelnianych grantów dla młodych naukowców

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami kto może aplikować w konkursie, informujemy, że konkurs dedykowany jest magistrom, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich oraz doktorom, którym nie upłynęło więcej niż 4 lata od dnia uzyskania stopnia doktora.

Termin składania wniosków:

Od 01.12.2023 r. do 15.01.2024 r. do godziny 15:00

Sposób składania wniosków:

Wnioski są przyjmowane przez Dział Nauki wyłącznie drogą elektroniczną w formie skanów (zachowując wszelkie wymagane podpisy) na podany adres e-mailowy: nkucharzyk@ur.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Granty uczelniane 2024

Tryb składania wniosków:

Wnioski o należy składać na wymaganym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na granty dla młodych naukowców.

Dokumentacja dostępna poniżej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu:    

  1. Budżet konkursu wynosi 150 000 zł.  
  2. Wnioskowana kwota nie powinna być wyższa niż 10.000 zł. W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach, gdzie wymaga tego specyfika i rodzaj badań, planowana kwota może być zwiększona maksymalnie do 20.000 zł.
  3. Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego budżetu przeznaczonego na  konkurs.

Dodatkowe informacje:

Dział Nauki

Tel. 17 872 12 80

Pokój nr 5

 

LISTA RANKINGOWA 2023

LISTA RANKINGOWA 2022

 

Dokumenty do pobrania: