Kategorie naukowe jednostek

 

 

 

 

  • Kategorie naukowe dyscyplin 2021
Kolegium Nauk Humanistycznych
Lp. Dyscyplina Przyznana kategoria naukowa
1. Archeologia A
2. Filozofia A
3. Historia A
4. Językoznawstwo B+
5. Literaturoznawstwo B+
6. Sztuki muzyczne B+
7. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki A+
Kolegium Nauk Medycznych
Lp. Dyscyplina Przyznana kategoria naukowa
1. Nauki medyczne A
2. Nauki o kulturze fizycznej B+
3. Nauki o zdrowiu B+
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Lp. Dyscyplina Przyznana kategoria naukowa
1. Informatyka techniczna i telekomunikacja A
2. Inżynieria materiałowa B+
3. Matematyka B+
4. Nauki biologiczne B+
5. Nauki fizyczne A
6. Rolnictwo i ogrodnictwo B+
7. Technologia żywności i żywienia B+
Kolegium Nauk Społecznych
Lp. Dyscyplina Przyznana kategoria naukowa
1. Ekonomia i finanse B+
2. Nauki o polityce i administracji B+
3. Nauki prawne A
4. Nauki socjologiczne B+
5. Pedagogika B+