Sekcja Rekrutacji

 

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
Sekcja Rekrutacji
ul. prof. S. Pigonia 8
35-959 Rzeszów
Budynek Biblioteki UR, pokój 45
tel.: +48 17 872 11 82
https://irk.ur.edu.pl/WR/
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

 

 
mgr Paulina Stankiewicz
pokój 45
tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: [email protected]

mgr Sylwia Ozga-Bździuch
pokój 45
tel.: +48 17 872 14 00
e-mail: sozga@ur.edu.pl

mgr Karolina Mróz
pokój 45
tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: kmroz@ur.edu.pl

mgr Ewelina Pelc
pokój 45
tel.: +48 17 872 14 00
e-mail: epelc@ur.edu.pl

mgr Jadwiga Zydroń
pokój 45
tel.: +48 17 872 14 00
e-mail: [email protected]