Instrukcja logowania dla studentów

 

Z usługi Microsoft 365 (dawniej Office 365) mogą korzystać studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Studencką.

Strona logowania: https://www.office.com/

Login do usługi Microsoft 365 jest tworzony według wzoru: [login]@stud.ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia – jest to połączenie pierwszej litery imienia, pierwszej litery nazwiska i numeru albumu. Na przykład login do usługi Microsoft 365 Anny Nowak posiadającej numer albumu 0123456 ma postać: an0123456@stud.ur.edu.pl

 

Hasłem do usługi Microsoft 365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia.

Hasło do Wirtualnej Uczelni można zresetować na stronie: https://konto.ur.edu.pl
Uwaga: po zresetowaniu hasła na powyższej stronie zostanie ono przeniesione do usługi Microsoft 365 po ok. 30 minutach.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Microsoft 365:

e-mail: office365@ur.edu.pl

W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer albumu oraz imię i nazwisko. Proszę też w miarę dokładnie opisać problem i kroki, które zostały już podjęte.