Sekcja Toku Studiów

 

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Bud. A1, pok.: 34, 35

Bud. A0, pok.: 264 C

e-mail: tokstudiow@ur.edu.pl

 mgr Agnieszka Przybyłowicz - koordynator Sekcji
pokój 35, budynek A1
tel.: +48 17 872 10 48
e-mail: aprzybylowicz@ur.edu.pl

mgr Ewelina Piszczek
pokój 264 C, budynek A0
tel.: +48 17 872 11 94
e-mail: episzczek@ur.edu.pl

mgr Aneta Leś
pokój 34, budynek A1
tel.: +48 17 872 10 46
e-mail: ales@ur.edu.pl