WYSTAWA "Julian Ochorowicz (1850-1917)"

WYSTAWA "Julian Ochorowicz (1850-1917). Człowiek renesansu w czasach pozytywizmu. Śmiały myśliciel. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego."