Pliki do pobrania

Księga identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Loga Kolegiów i Instytutów

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego do druku wer. PL i EN

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego do Internetu wer. PL i EN

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - wersja 20 mm   (format AI - 17 MB)

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - wersja 15 mm   (format AI - 17 MB)

Przykładowe wzory pism - czcionka Constantia   (archiwum RAR - 1,5 MB)

Przykładowe wzory pism - czcionka Corbel   (archiwum RAR - 1,5 MB)

Papier firmowy (format AI - 2,3 MB)

Tło do prezentacji w PowerPoint

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim - wersja angielska (in English)

Informator dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025 w języku Ukraińskim

Informator dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

Informator dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025

Pliki związane z rekrutacją na studia

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim 2023 - fotoalbum

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego  (ver. 1), (ver. 2), (ver. cdr)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wniosek na pożyczkę PKZP

Wzór opisu przedmiotu - sylabusa

Sylabus - English version (wersja angielska)

Formularz - podanie na studia podyplomowe

Formularz - podanie na studia doktoranckie

Formularz - podanie o gadżety do Działu Promocji

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DELEGACJI KRAJOWEJ W SYSTEMIE EOD

 

 

 

PENSUM DYDAKTYCZNE

Zarządzenie nr 121/2023 Rektora UR z dnia 15 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2022 Rektora UR z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 88/2022 Rektora UR z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2022 Rektora UR z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 37/2022 Rektora UR z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2022 Rektora UR z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora UR z dnia 03.01.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania obsady kadrowej zajęć dydaktycznych

 
 
 
 UMOWY CYWILNOPRAWNE

 
 

 

 

  • ZARZĄDZENIE NR 23/2023 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGOz dnia 08.03.2023 r. w sprawie: wynagrodzeń w postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego

 

Zadania i zakres działania Komisji Likwidacyjnej

  1. Wniosek o likwidację.
  2. Wniosek o likwidacje druków ścisłego zarachowania.
  3. Upoważnienie - wykaz pracowników Uczelni upoważnionych do wydawania opinii
  4. Protokół Komisji Likwidacyjnej.
  5. Ustalenia Komisji Likwidacyjnej.
  6. Protokół z dokonania fizycznej likwidacji składnika majątkowego.
  7. Potwierdzenie odbioru .
  8. Protokół wyceny.