Projekt „Wiarygodność pomiarów nierówności powierzchni na micro-CT (Tomo-Surf)”

Projekt nr PM-II/SP/0103/2024/02 pt. „Wiarygodność pomiarów nierówności powierzchni na micro-CT (Tomo-Surf)”

Termin realizacji: 01.03.2024 – 28.02.2026

Kwota dofinansowania dla Uniwersytetu Rzeszowskiego: 174 190,72 zł.

Całkowita wartość dofinansowania projektu: 798 540,16 zł.

Lider projektu: Politechnika Poznańska

Partner nr 1: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Partner nr 2: Politechnika Opolska

Partner nr 3: Uniwersytet Rzeszowski

Kierownik projektu UR: dr hab. Rafał Reizer, profesor UR

 

Celem projektu jest ocena wiarygodności pomiaru tomograficznego w zakresie nierówności powierzchni podczas pomiarów z zastosowaniem tomografu pomiarowego (micro-CT). Prace te są istotne dla polskiej gospodarki, gdyż jej ciągły rozwój powoduje, że coraz częściej stosowane są tomografy komputerowe.

Planowane rezultaty projektu będą ukierunkowane na:

  • Weryfikację wpływu poszczególnych parametrów pomiarowych tomografów komputerowych oraz cech charakterystycznych mierzonej części na wiarygodność pomiaru nierówności powierzchni.
  • Opracowanie metodologii prowadzenia pomiarów tomograficznych pozwalającej użytkownikom micro-CT na realizację poprawnego metrologicznie pomiaru i uzyskiwanie wiarygodnych wyników.
  • Przygotowanie wytycznych dotyczące możliwości zastosowania tomografii komputerowej w pomiarach nierówności powierzchni. Zawierać one będą również informacje na temat ograniczeń w zakresie stosowania tej techniki i porównanie do uznanych obecnie metod stykowych oraz bezstykowych.
  • Przygotowanie wraz z pracownikami GUM co najmniej jednej publikacji do renomowanego czasopisma z Q1 oraz do czasopisma Metrology & Hallmark.
  • Upowszechnianie wyników projektu podczas konferencji krajowych i międzynarodowych.
  • Upowszechnianie wyników projektu podczas współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym m.in. w ramach dalszych prac projektowych, szkoleń, czy zajęć dydaktycznych.
  • Promocję projektu i jego efektów m.in. poprzez strony internetowe i/lub social media jednostek biorących udział w projekcie.