Covid info

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125/2020

Klauzula informacyjna

Oświadczenie - zasady bezpieczeństwa

Oświadczenie - ankieta epidemiczna

Załącznik nr 1 - zasady przeprowadzania szkolenia z zakresu BHP

Załącznik nr 2 - ramowy program szkolenia BHP dla studentów

Załącznik do Zarządzenia nr 90/2020 - wysokość opłat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2020

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65/2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2020

Oświadczenie

Załącznik do Zarządzenia nr 59/2020

Załącznik do Zarządzenia nr 52/2020