Sekcja Rozliczeń Umów Cywilno-Prawnych

Sekcja Rozliczeń Umów Cywilno-Prawnych
tel.: +48 17 872 14 39
      +48 17 872 11 32
e-mail: zlecenia@ur.edu.pl

 

pokój 14

Kierownik Sekcji
mgr Ewelina Skomra
tel.: +48 17 872 11 32


pokój 17

mgr Aneta Broda
tel.: +48 17 872 14 39

Janusz Karwasz
tel.: +48 17 872 14 39

mgr Tadeusz Pasternak
tel.: +48 17 872 14 39

mgr Karolina Kołodziej
tel. +48 17 872 14 39

 

Zakres przedsięwzięć Sekcji Rozliczeń Umów Cywilno-Prawnych

 • Całokształt spraw związanych z prawidłowym i terminowym rozliczaniem rachunków z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.
 • rozliczanie zasiłków, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, /PIT-11/, zapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia.
 • Uzgadnianie w programie „PŁATNIK’’ miesięcznych raportów rozliczeniowych oraz dokonywanie korekt składek zgodnie z decyzją ZUS.
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z potrąceniami od wynagrodzeń z tytułu egzekucji.
 • sporządzanie raportów z rozliczonych rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło.
 • Współpraca z  Działem Księgowości oraz uzgadnianie wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Sporządzanie list płac oraz generowanie przelewów na konta bankowe.
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów.