Składanie wniosków

Procedura składania wniosków w konkursach MEiN w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

1) Wnioski w konkursach ogłaszanych przez MEiN w większości składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl/

2) Przygotowywany projekt należy zgłosić do Działu Nauki i Projektów zgodnie z zarządzeniem nr 149/2022 Rektora z dnia 30.11.2022 r. https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/zarzadzenia-rektora-dotyczace-zglaszania-i-realiza/zarzadzenie-nr-1492022-rektora-ur

3) Przygotowując wniosek w systemie osf - dane podmiotu wnioskującego w zakładce - Wnioskodawca – należy dodać z bazy POL-on.

4) Wersję roboczą wniosku należy przesłać do DNiP na email: eprzybyszewska@ur.edu.pl lub ewilusz@ur.edu.pl w celu sprawdzenia w części formalnej wniosku.

Wersję do akceptacji należy przesłać nie później niż na 5 dni roboczych przed zamknięciem konkursu przez MEiN.

5) Po weryfikacji i akceptacji wniosku przez DNiP pod kątem formalnym należy sprawdzić kompletność wniosku w systemie - sprawdź kompletność (Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia z odpowiedzialności za treść wniosku).

 

Instrukcja wysyłki wniosku do Ministerstwa

W systemie OSF w sekcji ELEKTRONICZNA WYSYŁKA należy wskazać sposób wysyłki wniosku do Ministerstwa - „Podpis cyfrowy”, następnie należy pobrać plik zawierający wniosek z podpisem elektronicznym OSF.

Pobrany plik należy przesłać do DNiP w celu podpisania (musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik). Po podpisaniu DNiP odsyła potwierdzenie, które należy dołączyć w sekcji „Elektroniczna wysyłka”. Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.