MEiN

 

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego (wnioskodawcy) do wniosków  MEiN

1

Nazwa podmiotu

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

2

Sektor

publiczny

3

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie

4

Numer telefonu

17 872 10 00

5

Numer faks

17 872 12 65

6

Adres e-mail

info@ur.edu.pl

7

Adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP

/URzeszow/SkrytkaESP

8

Adres strony www

www.ur.edu.pl

9

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Rektor, prof. dr hab. Sylwester Czopek

10

Numer NIP

813-32-38-822

11

Numer REGON

691560040

12

Numer KRS

Nie dotyczy

13

Numer rachunku bankowego

Bank Pekao S.A.

46 1240 6292 1111 0011 0211 0279