Kontakt

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
Budynek A0 skrzydło B3, pok. 300
tel.: +48 17 851 87 19
e-mail: uctt@ur.edu.pl

 

mgr Bartosz Jadam - Dyrektor UCTT

mgr inż. Agnieszka Kawka - Zastępca Dyrektora
mgr Marcin Machaj

Rzecznik Patentowy UR

mgr Katarzyna Sas


Sekcja Funduszy Strukturalnych UCTT

mgr Jan Bury
mgr Sławomir Uliasz