Zespół Radców Prawnych

Zespół radców prawnych
pokój nr 22
tel.: +48 17 872 10 06
tel.: +48 17 872 11 77


dr Małgorzata Rydzewska
e-mail: mrydzewska@ur.edu.pl

mgr Kinga Bieniasz
e-mail: kbieniasz@ur.edu.pl

Dyżur: wtorek, czwartek, piątek

mgr Małgorzata Kawalec
e-mail: makawalec@ur.edu.pl

Dyżur: poniedziałek

mgr Tomasz Sala