Oprogramowanie

  • Nielicencjonowane programy miewają „dziury” umożliwiające nieuprawnioną, zdalną ingerencję w system operacyjny. Najbezpieczniejszym żródłem oprogramowania jest strona jego producenta.
  • Wiele popularnych portali dedykowanych do ściągania oprogramowania, wymusza zainstalowanie potencjalnie niebezpiecznego managera pobierania (downloader).
  • Instalatory programów często mają domyślnie włączone opcje, uruchamiające instalację zbędnych lub niebezpiecznych programów typu adware, dodatkowy antywirus lub inne.
  • Należy zwracać uwagę, czy zainstalowany program antywirusowy nie wyłączył się lub nie przestał się aktualizować. Jeśli tak – należy to niezwłocznie zgłaszać administratorom komputera.
  • Należy zwracać uwagę, czy instalują się aktualizacje i poprawki do systemu operacyjnego i zainstalowanych programów.
  • Należy archiwizować ważne pliki na zewnętrznych nośnikach i przechowywać je w min. 2 kopiach w bezpiecznym miejscu.