Uprawnienia akademickie

Kolegium Nauk Humanistycznych

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: 

 • Archeologia
 • Filozofia  
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo

Stopień doktora sztuki w dyscyplinie:

 • Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • Sztuki muzyczne

Stopień doktora habilitowanego  nauk humanistycznych w dyscyplinie:    

 • Archeologia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo

 

Kolegium Nauk Medycznych

Stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:

 • Nauki  medyczne
 • Nauki o zdrowiu
 • Nauki o kulturze fizycznej

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych  w dyscyplinie:          

 • Nauki biologiczne
 • Nauki fizyczne

Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie:

 • Rolnictwo i ogrodnictwo
 • Technologia żywności i żywienia

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie:

 •  Rolnictwo i ogrodnictwo

Stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie:

 • Nauki biologiczne

 

Kolegium Nauk Społecznych

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie:

 • Ekonomia i finanse
 • Pedagogika
 • Nauki prawne
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki socjologiczne