Uprawnienia akademickie

Uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
Kolegium Nauk Humanistycznych
Lp. Dyscyplina
1. Archeologia
2. Filozofia
3. Historia
4. Językoznawstwo
5. Literaturoznawstwo
6. Sztuki muzyczne
7. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Kolegium Nauk Medycznych
Lp. Dyscyplina
1. Nauki medyczne
2. Nauki o kulturze fizycznej
3. Nauki o zdrowiu
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Lp. Dyscyplina
1. Biotechnologia
2. Informatyka techniczna i telekomunikacja
3. Inżynieria materiałowa
4. Matematyka
5. Nauki biologiczne
6. Nauki fizyczne
7. Rolnictwo i ogrodnictwo
8. Technologia żywności i żywienia
Kolegium Nauk Społecznych
Lp. Dyscyplina
1. Ekonomia i finanse
2. Nauki o polityce i administracji
3. Nauki prawne
4. Nauki socjologiczne
5. Pedagogika