NAWA - PROM

NAWA - PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Rzeszowskiemu środki finansowe w kwocie  689 040 zł na realizację projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i kadry akademickiej.

 

Termin projektu: 1.10.2019  - 31.10.2022

Termin realizacji mobilności: styczeń 2020 - wrzesień 2022

Nabór wniosków do wyczerpania limitu miejsc!

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej w trybie ciągłym wg kolejności zgłoszeń.

Pytania prosimy kierować na: promur@ur.edu.pl, ewilusz@ur.edu.pl lub pod numerem telefonu: 17 872 1189

 

Finansowane będą wyjazdy zagraniczne mające na celu umożliwienie:

  1. Wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce.
  2. Pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego.
  3. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk).

 

W imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego projekt złożony został przez dr Macieja Kluza - Pełnomocnika Rektora ds. kontaktu z NAWA.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej
z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. NAWA finansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na pokrycie kosztów związanychz uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Do krótkich form kształcenia zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.  Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

 

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności