Inne

 

Studia doktoranckie III stopnia są wygaszane i nie prowadzi się na nie rekrutacji. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, jednakże studia te prowadzi się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja i kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora odbywa się w Szkole Doktorskiej UR

 

W Uniwersytecie Rzeszowskim studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone są na podstawie przepisów:

 

  1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

     Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j.)

     Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,            poz.1669)

 

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1696)

 

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)

 

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH:

 

 

Jednostki prowadzące studia doktoranckie w zakresie:

 

 Kolegium Nauk Humanistycznych:

  • literaturoznawstwo
  • językoznawstwo
  • archeologia
  • filozofia
  • historia

Kolegium Nauk Przyrodniczych:

  • nauki biologiczne
  • nauki rolnicze

Kolegium Nauk Społecznych:

  • socjologia

 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

Stypendium doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

 

 

Do pobrania:

- Upoważnienie do odbioru dokumentów

- Klauzula informacyjna RODO dla doktorantów UR

 

Zadania i uprawnienia kierowników studiów III stopnia prowadzonych w UR przejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej  z dniem 01.10.2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR:

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

Dane kontaktowe:

al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29A

35-959 Rzeszów

tel. +48 872 1102

email: mwnuk@ur.edu.pl

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW: mgr Szymon Góźdź, e-maildoktoranci@ur.edu.pl