Dział Spraw Osobowych

 

35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C
e-mail: kadry@ur.edu.pl
fax.: 17 872 10 41

 

 

Kierownik Działu
mgr Danuta Dziadek
17 872 10 20

pokój nr 14

mgr Zofia Makarska

inż. Bożena Małek

mgr inż. Monika Wilk

mgr Izabela Rzepka

 

17 872 11 42

 

17 872 10 43

pokój nr 17

Krystyna Lorenc

mgr Maria Walat

mgr Joanna Sypień

17 872 10 41

pokój nr 18

mgr Katarzyna Łach - Z- cy Kierownika

Barbara Micał

Elżbieta Mazur Niemiec

mgr inż. Katarzyna Półchłopek

mgr Justyna Olbrycht

17 872 10 42