Administracja

Biuro Rektora

tel.: +48 17 872 10 10
       +48 17 872 10 13

Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

tel.: +48 17 872 10 12
e-mail: [email protected]

Dyrektor Biura Rektora
Rzecznik Prasowy UR
dr Maciej Ulita

tel.: +48 17 872 11 01
tel. kom.: 601 199 880
e-mail: [email protected]

Kanclerz UR
mgr inż. Barbara Oskroba
tel.: +48 17 872 10 08
fax: +48 17 852 21 02
e-mail: [email protected]
Zastępca Kanclerza UR
dr Adam Najdecki
tel.: +48 17 872 10 15
e-mail: najd[email protected]
Kwestor UR
mgr Marzena Filipek
tel.: +48 17 872 10 09
e-mail: [email protected]
Z-ca Kwestora
mgr inż. Jolanta Inglot
tel.: +48 17 872 14 67
e-mail: [email protected]ur.edu.pl
Audytor
mgr Bożena Kot
tel.: +48 17 872 12 19
mgr Krystian Antochów

tel.: +48 17 872 34 39
       +48 17 872 36 46
tel. kom.: 605 509 000
e-mail: [email protected]

Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa
dr inż. Marcin Ochab

e-mail: [email protected]

Główny Specjalista ds. Legislacyjnych
mgr Kinga Bieniasz 
tel.: +48 17 872 11 77
e-mail: [email protected]
Uczelniany Koordynator Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
mgr Helena Wilk

tel.: +48 17 851 86 91
e-mail: [email protected]

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

tel.: +48 17 872 10 31
e-mail: [email protected]

Dział Administracyjnej Obsługi Senatu

tel.: +48 17 872 29 00
tel.: +48 17 872 29 02
e-mail: [email protected]
 

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich

tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: [email protected]
tel.: +48 17 872 10 27
e-mail: [email protected]

Dział Promocji

tel.: +48 17 872 17 89       
e-mail: [email protected]

Dział Nauki i Projektów
tel.: +48 17 872 10 22
Dział Jakości i Akredytacji tel.: +48 17 872 10 56
       +48 17 872 17 82
e-mail: [email protected]
Dział Kształcenia

tel.: +48 17 872 14 95
tel./fax: +48 17 872 10 25
e-mail: [email protected]

 

Dział Kształcenia Podyplomowego

 

tel.: +48 17 872 11 48

Dział Inwestycji i Remontów tel.: +48 17 872 10 59
Dział Spraw Osobowych pok. 14, tel.: +48 17 872 10 43
pok. 17, tel.: +48 17 872 10 41
pok. 18, tel.: +48 17 872 10 42
e-mail: [email protected]
Dział Techniczny

tel.: +48 17 872 10 60
bud. A3, pok. 34

Dział Zamówień Publicznych

tel.: +48 17 872 10 18
tel./fax: +48 17 872 12 62
e-mail: [email protected]

tel.: +48 17 872 14 28
e-mail: [email protected]
Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

tel.: +48 17 861 40 16
       +48 17 861 40 17
e-mail: [email protected]

Kancelaria

tel.: +48 17 872 10 29
Kwestura  
Pełnomocnik Prorektora ds. Domów Studenckich
mgr Tadeusz Marut
tel.: +48 17 872 24 00
fax: +48 17 872 22 77
e-mail: [email protected]
Dział Organizacyjno-Prawny tel.: +48 17 872 29 09
tel./fax: +48 17 872 12 87
e-mail: [email protected]
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej tel.: +48 17 872 10 88
Specjalista ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: +48 17 872 19 58
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel.: +48 17 872 12 02
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii

sekretariat, tel.: +48 17 851 87 19
dyrektor, tel.: +48 17 851 85 50
e-mail: [email protected]

Zespół Radców Prawnych tel.: +48 17 872 10 06