Pracownicy

 

Lektorzy język angielskiego

Mgr Agnieszka Augustyn Uczestniczyła w kursach:
 • Culture, Language and Methodology in English Language Teaching, Edynburg, Wielka Brytania (2010), 2 tygodnie
 • Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (English for Special Purposes), Norwich, Wielka Brytania (2011), 2 tygodnie

Przygotowuje studentów do egzaminów TELC na poziomie B2 i B1, posiada licencję egzaminatora TELC.

Tłumaczy wzory dyplomów i suplementy dla Filologii Rosyjskiej, Fizjoterapii, Europeistyki, sylabusy dla Instytutu Muzyki, streszczenia artykułów naukowych, tytuły prac, artykuły do Przeglądu Medycznego, strony www Filologii Rosyjskiej oraz Filologii Polskiej, opisy przedmiotów dla Fizjoterapii, teksty do informatora UR, informacje o Wydziałach UR, dokonuje korekty tekstów skierowanych do publikacji.
Mgr Renata Czudec Uczestniczyła w kursach zgranicznych:
 • Update Methodology, Kent School of English, Broadstairs, Wlk. Brytania, 2009
 • Bringing Culture into the Classroom, IH, London, Wlk Brytania, 2010
 • RUICT, A Course in ICT for lectures of Rzeszow University, Norwich, Wlk Brytania 05 -11. 11. 2012
 • Advanced language and Methodology for Teachers, Brighton, Wlk Brytania, 15 -27.07.2013

Tłumaczyła teksty do Informatora UR, informacje na stronę internetową Instytutu Muzyki, suplementy dla kierunków Historia, Europeistyka, Prawo, tematy prac dla Wydziału Medycznego.
Mgr Justyna Drożdż Uczestniczyła w kursach zagranicznych:
 • RMESP 2011: Rzeszow University Methodology, Norwich, Wielka Brytania, 2 tygodnie/60 godzin,
 • Methodology and Language™, Bournemouth, Wielka Brytania, 2 tygodnie/40 godzin
 • Language and Methodology, Oxford, Wielka Brytania, 2 tygodnie/40 godzin
 • Szkolenie prowadzone przez eksperta z Japonii, ''Working with Multi-National Groups', w ramach programu 'Budowa Potencjału Dydaktycznego UR na Poziomie Europejskim', Rzeszów, 5 dni, luty 2012
 • Uczestnictniczyła w wizycie studyjnej w Chelsea School of Sport, Eastbourne, University of Brighton, w Wielkiej Brytanii w ramach programu 'Budowa Potencjału Dydaktycznego UR na Poziomie Europejskim', 16-20.04.2012

Współorganizowała Pierwsze Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego,

Tłumaczyła konsekutywne dla kadry akademickiej UR podczas wizyty studyjnej w Manhattan College w Nowym Jorku, 3-7.09. 2012

Wspólorganizowała warsztaty metodycznych 'Teaching values in a divided society' i 'Behaviour management', dla nauczycieli j. angielskiego, organizowanych przez IATEFL Polska oraz Uniwersytet Rzeszowski, wrzesień 2012

Brała udział w wyjeździe szkoleniowym do Norwich Institute For Language Education z siedzibą w Norwich, Wielka Brytania, na szkolenie 'Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych', 5-9.11.2012

Tłumaczy m.in. artykuły do Przeglądu Medycznego, informacje do informatora UR oraz suplementy i tematy prac dyplomowych.
Mgr Iwona Głowacka-Kłęk Bierze udział w szkoleniach krajowych.

Tłumaczy artykuły do Przeglądu Medycznego, teksty do Informatora UR, umowy miedzy uczelniane, dokonuje korekty tekstów skierowanych do publikacji, pomaga studentom przy wypełnianiu dokumentów na wyjazdy zagraniczne.
Mgr Marzena Gorczyca-Blok Jest autorem skryptu dla studentów matematyki „INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ENGLISH”, który został wydany w 2013 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczestniczyła w kursach zagranicznych:
 • Kurs metodyczny- Advanced Language, Materials and Methodology in ELT Classroom- (50 godzin) Norwich Institute for Language Education (5.07.2010 – 16.07. 2010) -Norwich- Wielka Brytania
 • Kurs metodyczny- zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu języków obcych- (6.12.2010-10.12. 2010) Norwich Institute for Language Education- Norwich-Wielka Brytania
 • Kurs metodyczny- English for Specific Purposes (60 godz.) - Norwich Institute for Language Education-Norwich- Wielka Brytania (29.08.2011- 9.09.2011)
 • Kurs: English Language and Culture- (19.08.2013-30.08.2013) – English Language Centre - University of Bath - Wielka Brytania

Bierze udział w licznych szkoleniach i kursach krajowych.

Tłumaczyła tematy prac licencjackich i magisterskich oraz suplementy do dyplomów.

Tłumaczy artykuły do „Przeglądu Medycznego” Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Wykonuje tłumaczenia na potrzeby Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Mgr Anna Jasińska-Micał Uczestniczyła w kursie: Life in Britain. Bringing Culture to the Classroom, Londyn, Wielka Brytania, 14 dni

Tłumaczyła film Jan Karski podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Tłumaczy suplementy.
Mgr Jarosław Kawałek Ukończył Studia EXMBA (Executive MBA), Akademia Leona Koźmińskiego, 10.2009- 06.2011

Uczestniczył w licznych kursach krajowych i zagranicznych, m.in.:
 • Teaching Languages for Specific Purposes, University of Edinburgh, Szkocja
 • Szkoleniu metodyczne (dla administracji publicznej), OST-WEST w Torgau, Niemcy, 2007
 • The Management of English Language Teaching, Norwich Institute for Language Education, 2010
 • University Content and Language Integrated Learning, Norwich Institute for Language Education, 08.2010

Odbył staż w Charleston College, Wesleyan University, USA, 2011

Studiuje w Szkole Trenerów Zarządzania, MATRIK Kraków, 2011

Jest honorowym prezesem oraz przedstawicielem regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL oraz członkiem Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

Przygotowuje studentów do egzaminów międzynarodowych TELC, LCCI (Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu), TOEIC. Posiada licencję egzaminatora TELC, LCCI, TOEIC.

Organizuje warsztaty metodyczne dla pracowników UR, fora Podkarpackiego Forum Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce, uczestniczy w pracach grupy tworzącej i zarządzającej projektem Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim oraz uczestniczył w pracach grupy tworzącej projekt Nowoczesność i przyszłość Regionu.

Wykonuje tłumaczenia na rzecz UR.
Mgr Beata Kizowska –Lepiejza Uczestniczyła w kursie English for Special Purposes, Norwich, UK, (29.08- 09.09.2011), 60 godz.

Tłumaczy suplementy dla kierunków: Prawo, Administracja, Europeistyka, Pedagogika, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Historia, Wychowanie Fizyczne, Biotechnologia, tłumaczy tytuły prac magisterskich, artykuły i informacje do publikacji dla Wydz. Medycznego i dla kierunku Archeologia.
Dr Marta Kobylska - Zastępca dyrektora SJO Doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa amerykańskiego.

Stypendystka Freie Universität, Berlin, Niemcy, Fundacji Kościuszki, Texas A&M University, College Station, TX, Stany Zjednoczone, i Society for Historians of American Foreign Relations, Madison, WI, Stany Zjednoczone.

Stażystka Centre for American Studies, Leicester, Anglia, i University of South Florida, Tampa, Stany Zjednoczone.

Autorka publikacji z dziedziny amerykańskiej retoryki prezydenckiej.

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Uczestnik wielu konferencji naukowych, metodycznych, językowych oraz szkoleń, warsztatów i seminariów.

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej.

Tłumacz.
Mgr Dorota Kulas Uczestniczyła w kursie Metodyka nauczania języka bizenesowego, Edynburg, 2007, Wielka Brytania, 60 godzin.

Przygotowuje studentów do egzaminów na certyfikaty międzynarodowe LCCI Level 3 - B2, (10 osób)

Tłumaczyła w czasie inauguracji roku akademickiego 2011-2012, tłumaczy suplementy (150), tematy prac magisterskich dla Wydziału Medycznego, informacje do biuletynu UR.
Mgr Maria Lisiewicz Bierze udział w szkoleniach krajowych.

Wykonuje tłumaczenia na potrzeby UR, tłumaczy suplementy dla kierunków Europeistyka, Filologia Polska, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne, teksty specjalistyczne do Przeglądu Medycznego, teksty na stronę internetową Wydziału Sztuki, informacje do folderu zespołu "Resovia Saltans".

Prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla pracowników Wydziału Medycznego.
Mgr Aneta Maciąg Uczestniczyła w kursach zagranicznych:
 • Language and Methodology w Bournemouth, Wielka Brytania, 2008, (40 godzin)
 • A course in ICT for Lecturers from Rzeszów, University Norwich, Wielka Brytania, 2010
 • RMESP 2011: Rzeszów University Methodology w Norwich, Wielka Brytania, 2011, (60 godzin)

Tłumaczyła teksty do Informatora UR, artykuły do Przeglądu Medycznego.

Stale tłumaczy suplementy dla Wydziału Prawa i Administracji oraz tematy prac dyplomowych i magisterskich dla Politologii, Socjologii oraz Historii.
Mgr Joanna Mazur Handel Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - dwu semestralne studia podyplomowe - 2007

Uczestniczyła w kursach zagranicznych:
 • Teaching English for International Business, Edinburgh, Wielka Brytania, 2008, (40 godzin),
 • A Course in ICT for Lecturers from Rzeszow University, Norwich, Wielka Brytania, 2010,
 • RMESP 2011: Rzeszow University Methodology, Norwich, Wielka Brytania, 2011, (60 godzin).

Przygotowała 20 osób do certyfikatów międzynarodowych: egzamin LCCI poziom Level 2 i Level 3.

Tłumaczyła teksty do Informatora UR, artykuły do Przeglądu Medycznego, wzory suplementów dla Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Medycznego, dla kierunku Filologia Rosyjska.

Stale tłumaczy suplementy dla Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Medycznego oraz dla Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego.
Mgr Joanna Mazur – Okalowe Bierze udział w szkoleniach wewnętrznych.

Tłumaczyła podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu wykład profesora Gustavo Corni (Uniwersytet w Trento) poświęcony postrzeganiu holocaustu i prof. Jana Karskiego w Europie Zachodniej, 2011.

Tłumaczy suplementy, współpracuje z Wydawnictwem UR, wykonuje korekty książek i tłumaczy streszczenia artykułów.
Mgr Magdalena Michniewicz

Ukończyła studia podyplomowe Sieci komputerowe, systemy komputerowe i bazy danych na Politechnice Śląskiej oraz kursy dotyczące tematyki kształcenia na odlegość.

Zastępca dyrektora SJO od 01.09.2013r. do 31.10.2015r.

Uczestniczyła w licznych kursach krajowych i zagranicznych.

Wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby Uczelni.

Jest inwigilatorem egzaminów BULATS / Linguaskill na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Opracowuje i przygotowuje kursy diastance learning na platformy Moodle i WBTExpress.

Koordynuje aktywności Studium w zakresie postępu informatycznego i cyfryzacji materiałów oraz opiekuje się stronami internetowymiStudium.

Mgr Magdalena Motyl Bierze udział w szkoleniach krajowych.

Posiada licencję trenera telc uprawniającą do prowadzenia szkoleń dla egzaminatorów telc English C1, która została wydana przez telc Language Tests we Frankfurcie nad Menem w 2010 r.

Przetłumaczyła 10 rozdziałów podręcznika Kolejne Etapy Programu Pozytywnego Rodzicielstwa (Triple P) dla Instytutu Pedagogiki UR.

Tłumaczy artykuły do Przeglądu Medycznego.

Wykonuje korekty tłumaczenia na język angielski stron internetowych Instytutu Informatyki UR.
Mgr Agnieszka Nahurska Uczestniczyła w kursach metodycznych:
 • Life in Britain - Bringing culture into classroom, Londyn, International House London, 02.08.2010 do 13.08.2010 (30 godzin)
 • RMESP - English for Special Purposes, Norwich, Wielka Brytania, Norwich Institute For Language Education, 29.08.2011 do 09.09.2011 (60 godzin)
 • RUICT 2012 : A course in ICT for lecturers from Rzeszów University, Norwich, Wielka Brytania from 05.11.2012 to 10.11.2012
 • Advanced Language and Methodology - Teacher Training Course, Brighton, Wielka Brytania, from 15.07.2013 to 26.07.2013
 • udział w warsztatach szkoleniowych w Polsce

Tłumaczy artykuły do Przeglądu Medycznego, teksty do informatora UR, suplementy dyplomów. Tłumaczyła tytuły prac doktorskich z wydziału Historia, Socjologia

Przeprowadziła egzaminy z języka angielskiego dla doktorantów z kierunku Historia, Socjologia

Koordynowała sylabusy z języka obcego na kierunkach Historia, Socjologia, Praca Socjalna
Mgr Waldemar Nahurski Uczestniczył w szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych, między innymi:
 • miesięczny kurs metodyczny – Teaching of English as a Foreign Language to Adults, International House w Krakowie, certyfikat TEFLA, 1994,
 • kurs z zakresu nauczania języka angielskiego zawodowego ( Business English ) dla nauczycieli w St. George’s International College w Worthing, Anglia ( 1999),
 • szkolenie 6 miesięczne – Zarządzanie projektami – uzyskany tytuł: Certified Project Management Associate IPMA Level D ( 2010 ),

Wykonywał tłumaczenia ustne i pisemne na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, między innymi:
 • tłumaczenia ustne wystąpień uczestników Europejskiego Kongresu Socjologów Sportu ( 2004 ),
 • tłumaczenia pisemne – artykuły naukowe z zakresu fizjoterapii dla Wydziału Medycznego, korekta tłumaczeń tekstów naukowych,
 • tłumaczenia suplementów dla Wydziału Prawa i Administracji.

Opracował program nauczania na kierunku fizjoterapia – studia II stopnia.
Mgr Anna Nowak Uczestniczyła w kursach i szkoleniach krajowych oraz zagranicznych:
 • RMESP: Rzeszow University Methodology, Norwich, Wielka Brytania, 2 tygodnie/60 godzin, 2011
 • English for Teachers, Canterbury, Wielka Brytania, 2 tygodnie/60 godzin, 2012
 • International Week – przeprowadziła zajęcia dla studentów Szent István University, Gödöllő, Węgry, 2012
 • Techniki i narzedzia informatyczne w procesie dydaktycznym" - 20 godzin, 2012
 • Legal English, LexGreg, Rzeszów, 120 godzin, 2012
 • Szkolenie z obsługi i tworzenia kursów na platformie e-learningowej Moodle, UR,2013
 • Szkolenie – egzaminy BULATS, UR, 2013

Prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla pracowników Wydziału Biologiczno-Rolniczego.

Tłumaczyła wykłady w czasie konferencji Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 2013

Tłumaczy suplementy dla Wydziału Prawa i Administracji

Tłumaczy artykuły do Przeglądu Medycznego

Tłumaczyła artykuły do informatora UR
Dr Joseph Ohimor Uczestniczył w kursach i szkoleniach zagranicznych:
 • Professional Development and Language Skills, 2010, London, Wielka Brytania (50 godz.),
 • ICT for lecturers of UR – Narzędzia Informatyczne w nauczaniu, 2011, Norwich, Wielka Brytania (30 godzin)

Przygotowuje studentów do egzaminów międzynarodowych:
 • Cambridge Business English BEC Preliminary: 6 studentów
 • TELC–B1/B2: 30 studentów
 • LCCI level 2/3: 40 studentów

Uaktualnia stronę www Wydziału Ekonomii – wersja w j. angielskim, tłumaczy suplementy dla różnych wydziałów między innymi wydziału Biologiczno-Rolniczego i Wydziału Ekonomii, wykonuje streszczenia w języku angielskim do publikacji naukowych.
Mgr Nina Pantoł-Seredyńska Uczestniczyła w kursach i stażach zagranicznych:
 • Wizyta stażowa na University of Huddersfield, Huddersfield Wielka Brytania, 2010
 • Kurs London Experience, Londyn, Wielka Brytania (20 godz.)
 • Working with Multi- National Groups, Rzeszów, 5 dni

Przygotowywała studentów do egzaminów międzynarodowych LCCI - English for Business Level 3 ( B2 ), English for Business Level 4 (C1 ) - 40 osób

Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych TELC B1, B2.

Posiada licencję egzaminatora TELC B 1.

Tłumaczyła na konferencji Odnawialne Źródła Energii, pomagała w przygotowaniu materiałów anglojęzycznych na konferencję na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym.

Tłumaczy suplementy dla Wydział Prawa i Administracji, streszczenia artykułów ekonomicznych, matematycznych i medycznych. Tłumaczyła teksty do Informatora UR i artykuły do Przeglądu Medycznego.
Mgr Magdalena Płonka Uczestniczyła w kursie RMESP, Rzeszow University Methodology, Norwich Institute for Language Education, Anglia, 2011, (60h) oraz w szkoleniu na egzaminatora TOEIC.

Tłumaczy suplementy oraz tematy prac dyplomowych.
Mgr Joanna Skowron Uczestniczyła w kursach i szkoleniach krajowych oraz zagranicznych:
 • uczestniczyła w Forum Nauczycieli Języka Angielskiego org. przez IATELF PL (2009, 2010, 2011)
 • A course in ICT for Lecturers from Rzeszów (30 godz.), University Norwich, Wielka Brytania, 2010
 • kurs językowy (25 godzin) Cultural Experience, Londyn, Wielka Brytania, 2011
 • wizyta studyjna w Chelsea School of Sport, Eastbourne, University of Brighton, w Wielkiej Brytanii w ramach programu 'Budowa Potencjału Dydaktycznego UR na Poziomie Europejskim', 16-20.04.2012
 • szkolenie "Modern methods in teaching ESP in English" w Nottingham, Wielka Brytania – 9.2012
 • szkolenie 'Teaching values in a divided society' i 'Behaviour management' (wrzesień 2012)

Przygotowuje studentów do egzaminów TELC i TOEIC.

Prowadzi kursy specjalistyczne dla wykładowców (Wydz. Wych. Fizycznego, Wydz.Socjologiczno-Historycznego). Przygotowała 12 nauczycieli Wychowania Fizycznego do egzaminu TOEIC.

Tłumaczy teksty do publikacji dla Wydziału Wychowania Fizycznego, wykonuje tłumaczenia i korektę Rocznika Naukowego Ido-Movement for Culture (2009, 2010, 2011, 2012).

Tłumaczyła fragment książki dla Wydz. Pedagogiki (2011), suplementy i tematy prac dla Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2009-2012), suplementy dla Wydziału Prawa i Administracji (2009, 2010, 2012) oraz Pedagogiki.

Pomagała przy tłumaczeniach pracownikom Uczelni, tłumaczyła w czasie wykładów gości zagranicznych (Wydział Socjologiczno-Historyczny, Wydział Medyczny).
Mgr Joanna Sztaba – Surowiec Koordynator wydziałowy URz
 • przygotowuje sylabusy dla Wydziału Wychowania Fizycznego, dla kierunków: Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja, w zakresie: język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański
 • koordynuje egzaminy z lektoratu w zakresie języka angielskiego na Wydziale Wychowania Fizycznego
 • tłumaczy suplementy na potrzeby Wydziałów
 • uczestniczy w konferencjach naukowo-dydaktycznych Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych
Mgr Krzysztof Tucholski Uczestniczył w kursach zagranicznych:
 • Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język angielski), NILE Norwich, Anglia, 29.08.2011r.- 09.09.2011r.
 • Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych, NILE Norwich, Anglia, 06.12-10.12.2010 r.
 • Metodyka nauczania języka angielskiego dla prawników i Nauczanie kultury w metodyce nauczania języka angielskiego, Uniwersytet w Edynburgu, Szkocja, 2008 (3 tygodnie)

Przygotowuje studentów do egzaminów międzynarodowych prawniczych TOLES (240 osób), z tego 12 osób przystąpiło już do egzaminu dla prawników (poziom Higher).

Tłumaczy suplementy dla Wydziału Prawa i Administracji (20-30 rocznie)

Tłumaczy materiały konferencyjne (artykuły, wystąpienia i streszczenia) w związku z odbywającymi się regularnie międzynarodowymi konferencjami organizowanymi przez Wydział Ekonomii, Zakład Finansów. Tłumaczy streszczenia artykułów do zeszytu naukowego Wydziału Prawa i Administracji (ok.20 stron).
Mgr Dorota Wisz Uczestnictwo w szkoleniach krajowych i zagranicznych, m.in.:
 • Kurs językowy w ramach programu Erasmus – Oxford, Wielka Brytania, (2011)
 • Kurs języka specjalistycznego RMESP – Norwich, Wielka Brytania, (2011)
 • Coaching w pracy ze studentami – Rzeszów (2011)
 • Coaching w pracy ze studentami (poziom II) – Rzeszów (2012)
 • Kurs językowy w ramach programu Erasmus – University of Bath, Wielka Brytania, (2013)
 • Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego, Rzeszów (2011, 2012, 2013)

Tłumaczy artykuły do Przeglądu Medycznego i suplementy.Lektorzy język niemieckiego

Dr Sławomir Schultis - dyrektor SJO Doktor nauk humanistycznych. Studia podyplomowe w zakresie filologii germańskiej oraz Executive MBA.

Uczestniczył w licznych kursach i stażach krajowych i zagranicznych.

Wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby Uczelni.

Kieruje działalnością Studium od 01.09.2012r.
Dr Agnieszka Czech-Rogoyska Absolwentka filologii germańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie Językoznawstwa;

Licencjonowany egzaminator The European Language Certificates (TELC); egzaminy językowe z języka niemieckiego - poziomy A1, A2, B1, B2, C1;

Egzaminator w zakresie języka niemieckiego specjalistycznego, German for Business - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCIIQ);

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego z siedzibą w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości z dniem 24.06.2005 pod nr TP/968/05 - od 1998r.;

UKOŃCZONE SEMINARIA DOKSZTAŁCAJĄCE
 • „Nowoczesne metody nauczania języka niemieckiego specjalistycznego” w ramach projektu UR – Nowoczesność i przyszłość regionu z zadania Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR - bibis Bielefeld, Niemcy
 • „Komunikacja w zawodzie“, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Goethe - Institut Kraków;
 • „Prezentacja na lekcjach języka niemieckiego“, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Goethe - Institut Kraków;
 • „Deutsch für den berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht“, Heppenheim (Niemcy) - International Certificate Conference (ICC) i Goethe –Institut Frankfurt/Main;
 • „Handel zagraniczny“, Goethe – Institut Warszawa;
 • „Die neue Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – Lernziele. Prüfungsaufbau und Schwierigkeitsgrad“, Goethe – Institut Warszawa;
 • „Banken, Börsen, Währungen – Europa und Euro“, Goethe Institut Warszawa.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
 • Organizacja spotkań studentów UR z grupą młodzieży z Oberstufenkolleg an der Universitӓt Bielefeld w Rzeszowie oraz w Bielefeldzie – w ramach współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwa Polsko – Niemieckiego z Oberstufenkolleg an der Universitӓt Bielefeld
 • Przygotowanie merytoryczne, pomoc w organizacji wyjazdu na praktyki zagraniczne z programu Erazmus studentom UR
 • Przygotowanie, pomoc w przygotowaniu się studentów UR do egzaminów międzynarodowych z języka niemieckiego (telc i LCCCI)
 • Wykonanie tłumaczenia wzoru dyplomu ukończenia studiów UR dla Dziekanatu Wydziału Socjologiczno – Historycznego
 • Prowadzenie kursu komercyjnego języka niemieckiego – rekrutacja studentów oraz zakończenie kursu egzaminem międzynarodowym LCCI German for Business – przeprowadzenie egzaminu
 • Udział w III Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego „Edukacja językowa wobec współczesnych wymagań rynku pracy” – wygłoszenie referatu pt. Denglisch w języku reklam - Anglicyzmy w języku niemieckim” oraz oddanie artykułu do publikacji.
Dr Barbara Jachym Uczestniczyła w stażach i kursach zagranicznych:
 • Sommerakademie der Georg August Universität - Institut für Interkulturelle Kommunikation, Göttingen, Niemcy, 2 tygodnie, 40 godzin zajęć +20 godzin opieki metodycznej.
 • Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język niemiecki) w ramach projektu UR - Nowoczesność i przyszłość regionu z zadania Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR, od 28.08.2011 do 10.09.2011, bibis Bielefeld, Niemcy, (60godz.)

Uczestniczy w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i wydawnictwa, między innymi Technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języków obcych, (30 godz. UR i British Council),

Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.

Posiada tytuł edukatora w zakresie dydaktyki języka niemieckiego, wydany przez Kulturkontakt Austria i CODN w Warszawie.

Tłumaczyła suplementy dyplomów dla Wydziału Medycznego, oraz dyplomy dla Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego, tłumaczy także teksty fachowe dla pracowników i studentów Instytutu Archeologii, publikacje naukowe i ich streszczenia na rzecz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Wykonuje tłumaczenia tekstów naukowych dla Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie oraz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Opiekowała się gośćmi UR z zagranicy, tłumaczyła w czasie zwiedzania obiektów kultury.

Przygotowała sylabusy na lektorat j. niemieckiego dla kierunku Archeologia i Muzeologia oraz koordynuje pracę zespołu lektorów j. angielskiego, niemieckiego i łacińskiego przygotowujących sylabusy dla kierunku Archeologia.

Pomaga w pracach organizacyjnych UCNJO.
Mgr Zofia Orlof Uczestniczyła:
 • w kursie Wirtschaftsdeutsch, Bielefeld, Niemcy, (40 godzin), 2008
 • w wizycie studyjnej w Szkole Językowej, Wiedeń/Spittal, Austria, 2011,
 • w kursie Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język niemiecki) w ramach projektu UR - Nowoczesność i przyszłość regionu z zadania Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR, od 28.08.2011 do 10.09.2011, bibis Bielefeld – Niemcy.
Mgr Dorota Pirga Uczestniczyła w kursach i stażach zagranicznych:
 • Kurs językowy w ramach programu LLP Erasmus - Fachsprache Wirtschaftsdeutsch, Fachhochschule Bielefeld i bibis Bielefeld, Niemcy, 2008,
 • Staż hospitacyjny na Uniwersytecie Bielefeld w Niemczech w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim, Bielefeld, Niemcy 2010,
 • Kurs Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język niemiecki) w ramach projektuUR - Nowoczesność i przyszłość regionu z zadania Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR, 2011, bibis Bielefeld, Niemcy, (60 godz.)

Przygotowuje studentów do egzaminów TELC, poziom B1, posiada licencję egzaminatora TELC.

Tłumaczyła sylabusy dla Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego, Wydziału Medycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

W roku akademickim 2006/2007 tłumaczyła spotkanie w trakcie wizyty fizjoterapeutów z Kliniki Rehabilitacyjnej MEDIAN w Bad Salzuflen na Wydziale Medycznym. Tłumaczyła również spotkanie Dyrektora Kliniki z rektorem UR i dziekanem Wydziału Medycznego, a następnie materiały pokonferencyjne.
Dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

Adiunkt. Filolog germanista( Uniwersytet Wrocławski), doktor socjologii (UKSW), tłumacz przysięgły języka niemieckiego, ukończone studia podyplomowe z dziedziny bankowości i finansów (UR).

Autorka kilkudziesięciu podwójnie recenzowanych artykułów naukowych z zakresu realizacji praw człowieka, polityki społecznej

i migracyjnej państwa oraz monografii „Społeczne skutki migracji zarobkowych. Na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia”

(Wydawnictwo UR, Rzeszów 2018) i podręczników naukowo- metodycznych do nauki specjalistycznego języka niemieckiego dla prawników, ekonomistów oraz specjalistów z zakresu nauk społecznych: „Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych” ( Wyd. UR 2015), „Język niemiecki dla studentów ekonomii(poziom A1-B1). Wokół polityki gospodarczej. Prosto i łatwo”

(Wyd. UR 2016),

Współautorka podręcznika „Prawo ukraińskie. Teksty, źródła, tłumaczenia” ( Wyd. UR, wyd.2gie, 2018).

Posiada uprawnienia przewodniczącej zespołu przedmiotowego ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Koordynator e-dydaktyki w SJO, w latach 2016-2022 zastępca dyrektora SJO ds. jakości kształcenia.

Od 2016 członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia UR.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała w roku 2016 Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Redaktor językowy dla języka niemieckiego w periodyku naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego SEMINARE. Poszukiwania naukowe.

 

Uczestniczyła w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu metodyki nauczania języków obcych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych oraz w szkoleniu specjalistycznym „Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość” zrealizowane w ramach projektu „UR - nowoczesność i przyszłość regionu”.

Uczestniczy czynnie w konferencjach międzynarodowych dotyczących realizacji praw człowieka, polityki społecznej państwa oraz polityki migracyjnej i nowoczesnych metod nauczania. Publikuje w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i niemieckim.

Bierze udział w stażach zagranicznych w ramach Programu Erasmus +

Prowadzi zajęcia lektoratowe z języka niemieckiego z zakresu specjalistycznego języka prawniczego i ekonomicznego.

Pełny wykaz publikacji: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/

Mgr Małgorzata Szpala Uczestniczyła w kursach i szkoleniach krajowych:
 • Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym (20 godz.), Rzeszów, 2011,
 • Emisja głosu (40 godz.), UR Rzeszów 2011,
 • Deutsch im Beruf. Lernszenarie" (16 godz.), Goethe-Institut w Krakowie
 • 19.08 – 1.09. 2012 pobyt w Winterthur (Szwajcaria) – uczestniczy w szkoleniu: „Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego”, zorganizowanym przez Institut für Übersetzen und Dolmetschen ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Bierze udział w szkoleniach krajowych (październik 2013 – konferencja metodyczna w Rzeszowie „Unterrichtsrezepte Deutsch”)

Posiada licencję egzaminatora telc Deutsch B1-B2

Pomaga studentom przygotowującym się do egzaminów na certyfikaty telc i BULATS 

Lektorzy języka łacińskiego

Mgr Renata Nowak Uczestniczyła w kursie Ancient Greek Literature and Culture, Delfy, Grecja, 2009 (10 dni).
Mgr Alina Paliwoda – Wielgos Tłumaczyła różne dokumenty z języka łacińskiego na polski i z polskiego na łaciński na potrzeby poszczególnych Instytutów, np. Akt lokacyjny Sokołowa dla Instytutu Filologii Polskiej czy hasła encyklopedyczne dla Instytutu Biologii.

Jest autorem tłumaczenia z łaciny ,,XV-wiecznego dokumentu arcybiskupa Jana Rzeszowskiego w zbiorze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie”, Rzeszów 2012

Przetłumaczyła z języka łacińskiego 15 przywilejów miasta Rzeszowa, zawartych w opracowaniu ,,Przywileje miasta Rzeszowa od XIV do XIX wieku”, Rzeszów 2014.

Tłumaczyła na język łaciński wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego.

Opracowała program i materiały do nauki języka łacińskiego dla kierunku Fizjoterapia.

Od wielu lat prowadzi kursy języka włoskiego dla studentów wyjeżdżających do Włoch w ramach programu Erasmus.

Uczestniczyła w ramach programu Erasmus ,,Uczenie się przez całe życie” w dwutygodniowym szkoleniu w Modenie (Włochy), gdzie odbyła kurs językowo-kulturowy dla nauczycieli w Romanica Accademia Italiana di Lingua e Cultura (40 godzin kursu metodycznego języka włoskiego i 20 godzin warsztatów kulturowych), 06.08-19.08.2012.

Przeprowadziła zajęcia dla gimnazjalistów z języka starogreckiego w ramach Małego Uniwersytetu Dziecięcego (22.02.2014).

Od 2010 roku corocznie zasiada w jury Finału Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej, odbywającego się w Instytucie Historii UR pod patronatem JM Rektora UR.

Jest nauczycielem języka łacińskiego w II LO im. płk L. Lisa-Kuli w Rzeszowie, gdzie realizuje programy autorskie w zakresie języka medycznego i prawniczego. Corocznie przygotowuje uczestników Olimpiady Języka Łacińskiego, jak też bierze udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli języka łacińskiego, organizowanych przez Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Lektorzy języka francuskiego

Mgr Beata Kawalec Bierze udział w szkoleniach i kursach krajowych:
 • konferencje metodyczne i warsztaty dla nauczycieli j. franc. nt. „Znaczenie i korzyści z zastosowania metody zadaniowej w nauczaniu j. franc.” oraz „Les nouvelles technologies dans une approche actionnelle” (Kraków, Rzeszów, 2011);
 • I i II Forum Akademickich Ośrodków Nauczania Językow Obcych Szkół Wyższych Woj. Podkarpackiego (Rzeszów, 2012, 2013);
 • szkolenie z obsługi i tworzenia kursów na platformie e-learningowej (I 2013);
 • szkolenie nt. egzaminów BULATS (II 2013);
 • seminarium z zakresu tworzenia i wykorzystania e-kursów na platformie TeleEdu LMS (XII 2013).

Uczestniczyła w szkoleniach i kursach zagranicznych:
 • kurs dla nauczycieli FLE – Didactique, Français Juridique, Droit Européen – Université Montpellier 1, Francja (1999, 4 tygodnie) ;
 • staż dydaktyczny dla nauczycieli FLE – La langue française aujourd’hui, Travailler avec Internet – Cavilam-Vichy, Francja (2003, 74 godz.);
 • staż dydaktyczny – Langue, culture et pratiques pédagogiques – Alliance française, Paris Ile-de-France (2012, 57 godz.) ;
 • staż dydaktyczny – Animer la classe : ressources, outils et techniques – Alliance française, Paris Ile-de-Fance (2013, 51 godz.).

Pełniła funkcję kierownika kursu językowego dla młodzieży polskiej w Międzynarodowym Centrum Języka i Kultury w Cosne-sur-Loire, Francja 2006.

Pracowała w Komisji egzaminacyjnej DELF oraz w Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej (w latach 1996-2002 była przewodniczącą jury w eliminacjach regionalnych).

Wykonuje tłumaczenia i korekty na potrzeby UR:
wzory dyplomów, wykazy przedmiotów dla różnych kierunków, materiały dla Ogólnopolskiej Dysponendy Wydawnictw Uczelnianych, na wystawę Polskiej Książki w Paryżu, informacje źródłowe dla Wydz. Hist.-Socj., korekty umów dla Działu Współpracy z Zagranicą.

Przygotowuje studentów III stopnia do egzaminów doktoranckich z j. franc.

Przeprowadza egzaminy doktoranckie z j. francuskiego.

Przygotowała przykładowe egzaminy z j. franc., opracowała sylabusy dla Wydz. Filologicznego (FP, FA), Socj.-Hist. (Kulturoznawstwo), Prawa i Administracji (Europeistyka).

Prowadzi międzywydziałowy kurs j. francuskiego.
Mgr Ewa Materna Tłumaczy teksty na potrzeby UR.