Egzamin dla doktorantów

 

Najbliższe terminy egzaminu:

 • 5.04.2024
 • 25.06.2024


Struktura egzaminu:

 • Egzamin pisemny
  • rozumienie tekstu słuchanego
  • rozumienie tekstu czytanego
  • elementy języka (słownictwo i gramatyka)
 • Egzamin ustny

  Rozmowa z kandydatem obejmująca następującą tematykę:
  • edukacja
  • praca naukowa
  • praca zawodowa
  • zainteresowania

Osoba, która zda egzamin otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2.


Zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie proszę kierować do jednego z egzaminatorów:


Dowód wpłaty za egzamin należy przesłać na adres Studium Języków Obcych UR (sjo@ur.edu.pl) siedem dni przed ustaloną datą egzaminu.


W mailu proszę podać dane osoby/firmy na którą ma być wystawiona faktura (dowód wpłaty nie zawsze zawiera te dane) – SJO jest zobowiązane do wystawienia faktury.

Numer konta: 90 12 40 26 14 1111 0000 39 70 21 35

Cena egzaminu 391 PLN.

Egzamin odbywa się przy ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9.