Oferta egzaminacyjna

 

 

EGZAMINY TOLES ONLINE W 2023 R.

 

Od stycznia 2022 r. egzaminy TOLES będą ONLINE.  

Mimo zmiany formatu zakres znajomości materiału dla każdego z egzaminów nie uległ zmianie. Na stronie internetowej TOLES https://www.toleslegal.com są interaktywne przykłady nowych formatów egzaminu. Egzamin będzie prowadzony poprzez platformę Synap i przeglądarkę Google Chrome z nagrywaniem jego przebiegu z użyciem kamerki. Stąd kandydaci otrzymają wcześniej link na podany przez siebie adres mailowy celem przeprowadzenia próby działania systemu przed faktycznym zdawaniem egzaminu. Podczas zdawania egzaminu będą mogli liczyć na pomoc techniczną ze strony organizatorów. Zdawać można w swoim domu lub w sali przygotowanej dla potrzeb takiej sesji egzaminacyjnej (mamy taką możliwość).

Będą zmiany odnośnie rejestracji kandydatów. Mimo nowej możliwości zamawiania egzaminu online poprzez stronę internetową TOLES, przy zgłoszeniu w centrum egzaminacyjnym jak nasze nasi kandydaci zapłacą znacznie niższą cenę.

Nasze aktualne ceny na 2023 r., czyli ceny centrum egzaminacyjnego przy SJO UR, zostaną podane przy ogłaszaniu naboru kandydatów przed kolejnymi sesjami w tym i przyszłym roku.