Angielski

Kolegium Nauk Humanistycznych • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  •  

 

 • Filologia germańska
  •  

 

 • Filologia polska
  •  

 

 • Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
  •  

 

 • Polonistyka stosowana
  •  

 

 • Archeologia
  •  

 

 • Filozofia
  •  

 

 • Historia
  •  

 

 • Komunikacja międzykulturowa
  •  

 

 • Kulturoznawstwo
  •  

 

 • Muzeologia
  •  

 

 • Turystyka historyczna i kulturowa
  •  

 

 

 • Instrumentalistyka
  •  

 

 

 • Grafika
  •  

 

 • Malarstwo
  •  

 

 • Sztuki wizualne
  •  

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

 

 • Analityka medyczna
  •  

 

 • Dietetyka
  •  

 

 

 

 

 

 

 • Położnictwo
  •  

 

 

 • Zdrowie publiczne
  •  
 

 • Turystyka i rekreacja

 

 • Wychowanie fizyczne
  •  

  

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

 • Architektura krajobrazu
  •  

 

 

 

 • Menadżer rozwoju produktu
  •  

 

 • Ochrona środowiska
  •  

 

 

 

 • Fizyka
  •  

 

 

 • Informatyka i ekonometria
  •  

 

 

 

 

 

 Kolegium Nauk Społecznych • Ekonomia
  •  

 

 • Nauki o rodzinie
  •  

 

 

 

 • Pedagogika specjalna
  •  

 

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  •  

 

 • Politologia
  •  

 

 • Praca socjalna
  •  

 

 • Socjologia
  •  

 

 • Stosunki międzynarodowe
  •  

 

 • Studia europejskie
  •  

 

 • Studia miejskie
  •