Cele i zadania

 

Znajomość języków obcych ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, realizację własnych planów życiowych i pozwala na szersze uczestnictwo w kulturze. Dlatego celem Studium Języków Obcych jest aktywne promowanie nauki języków obcych poprzez zajęcia lektoratowe uwzględniające profil i kierunek studiów, korzystanie z nowoczesnych podręczników uzupełnianych aktualnymi teksami oraz stosowanie nowoczesnych technologii.


Studium Języków Obcych jako jednostka pozakolegialna Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

  • prowadzi naukę języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz łacińskiego dla studentów UR. Program nauczania dostosowany jest do potrzeb każdego wydziału i obejmuje język specjalistyczny.

  • prowadzi odpłatne kursy wyrównawcze, kursy języka specjalistycznego oraz kursy przygotowujące do egzaminów na certyfikaty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.

  • dysponuje własnym centrum egzaminacyjnym, w którym przeprowadza egzaminy LinguaSkill, Test DaF; TOLES (Test sprawności językowych w zakresie prawniczego języka angielskiego), TELC na poziomie B1, B2 i C1.

  • przeprowadza egzaminy z języków obcych dla doktorantów oraz egzaminy wymagane do uzyskania specjalizacji w instytucjach państwowych.

  • w kooperacji z Działem Współpracy z Zagranicą przygotowuje studentów naszej Uczelni do zagranicznych praktyk zawodowych, do studiów na uczelniach zagranicznych i prowadzi kursy specjalistycznego języka angielskiego dla pracowników UR (w ramach programu Erasmus).

  • pracownicy Studium wykonują tłumaczenia zlecane przez różne jednostki uczelniane, pomagają w przygotowaniu publikacji w językach obcych, w organizacji spotkań, sesji naukowych i kongresów z udziałem pracowników naukowych i studentów Uczelni zagranicznych oraz w nawiązywaniu kontaktów z nowymi partnerami z zagranicy.

  • SJO świadczy odpłatne usługi edukacyjne dla urzędów i instytucji państwowych.