Terminy egzaminów

 

telc.jpeg.jpg [3.35 KB]

 

EGZAMIN TERMIN WPŁATY I REJESTRACJI TERMINY EGZAMINÓW CENY (ZŁ)
telc Russian B2      
telc English B1/B2 Dual level     470*
telc Deutsch B1-B2 Pflege     470*
* dodatkowa opłata, jeśli zgłosi się 1 kandydat. W takiej sytuacji, kandydaci przed egzaminem wspólnie pokrywają koszt 65 zł.Zasady przystępowania do egzaminu

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów telc prosimy o:

  • Dokonanie wpłaty za egzamin na rachunek ogólny 90 12 40 26 14 1111 0000 39 70 21 35, PEKAO S.A. III o. KRAKÓW, z podaniem nazwy egzaminu ((np. TELC English for Business Purposes B2)), oraz danych teleadresowych łącznie z adresem e-mail oraz numerem telefonu komórkowego.
  • Zarejestrowanie wpłaty w sekretariacie Studium Języków Obcych, ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, pokój 105 przedkładając oryginał dowodu wpłaty w podanym terminie oraz podanie, lub przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem na sjo@ur.edu.pl.
  • Przybycie na miejsce co najmniej 20 minut przed egzaminem z dowodem osobistym, bądź innym dokumentem ze zdjęciem.

 UWAGA:

  • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • płaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin
  • Informacji o wynikach udziela sekretariat SJO, ul. Zelwerowicza 9 (Zalesie), budynek D9, pokój 105, tel. (017) 785 5105 po 6 tygodniach od egzaminu.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, temperówkę oraz gumkę do mazania.