Niemiecki

 

Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

 • Historia
  •  
 • Komunikacja międzykulturowa
  •  
 • Kulturoznawstwo
  •  
 • Muzeologia
  •  

 

 

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

 

 • Elektrokardiologia
  •  

 

 • Zdrowie publiczne
  •  

 

 

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych • Architektura krajobrazu
  •  

 

 

 • Ochrona Środowiska
  •  

 

 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
  •  

 

 • Rolnictwo
  •  

 

 • Technologia żywności i żywienia człowieka
  •  

 

 

 

 

 

Kolegium Nauk Społecznych 

 • Pedagogika

 • Prawo
  •  

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  •