Dla pracowników

 

 

Zgłaszanie online odrabiania / odwołania zajęć przez pracowników SJO do sekretariatu

http://sjo.ur.edu.pl/odrabianie-zajec
semestr bieżący (2022/2023 - semestr letni)