Zasady przystępowania do egzaminu

 

telc.jpeg.jpg [3.35 KB]

 

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • Dokonać wpłaty za egzamin w kasie UR (obok okienka banku PEKAO S.A.) znajdującej się w budynku głównym (A1) przy ul. Rejtana 16C

    UWAGA: Dowód wpłaty powinien zawierać pełne dane teleadresowe oraz pełną nazwę egzaminu (np. TELC English for Business Purposes B2)

  • Zarejestrować wpłatę w sekretariacie Studium Języków Obcych, ul. Zelwerowicza 9 (Zalesie), budynek D9, pokój 105 przedkładając oryginał dowodu wpłaty w podanym terminie.


    UWAGA:
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Informacji o wynikach udziela sekretariat SJO, ul. Zelwerowicza 9 (Zalesie), budynek D9, pokój 105, tel. (017) 785 5105 po 6 tygodniach od egzaminu.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną z dowodem tożsamości ze zdjęciem.