Angielski

 

Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

 

 

 • Polonistyka stosowana
  •  

 

 

 • Filozofia
  •  

 

 

 

 

 • Muzeologia
  •  

 

 

 

 • Instrumentalistyka
  •  

 

 

 

 

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 • Turystyka i rekreacja

 

  

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fizyka
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 Kolegium Nauk Społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Studia europejskie
  •