Dodatkowe informacje i materiały

 

Wersja demonstracyjna testu: http://lernplattform.goethe.de/mod/adaptivetest/view.php?id=5493