Sesja na życzenie

 

index2.png [3.59 KB]

 

Zasady przystępowania do egzaminu

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów Linguaskill w terminie dodatkowym prosimy o:

  1. kontakt z:
    Studium Języków Obcych: email. sjo@ur.edu.pl, tel. +48 17 785 5105
    lub
    Magdalena Michniewicz: email. mmichniewicz@ur.edu.pl, tel. +48 506 162 906
  2. Dokonanie wpłaty za egzamin na rachunek ogólny 90 12 40 26 14 1111 0000 39 70 21 35, PEKAO S.A. III o. KRAKÓW, z podaniem nazwy egzaminu (Linguaskill), oraz danych teleadresowych łącznie z adresem e-mail oraz numerem telefonu komórkowego.
  3. Zarejestrowanie wpłaty w sekretariacie Studium Języków Obcych, ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, pokój 105 przedkładając oryginał dowodu wpłaty w podanym terminie oraz podanie którą część egzamin Linguaskill będą Państwo zdawać, lub przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem na sjo@ur.edu.pl.
  4. Przybycie na miejsce co najmniej 20 minut przed egzaminem z dowodem osobistym, bądź innym dokumentem ze zdjęciem.Egzamin Cena
Student UR /
Pracownik UR /
Kandydant zewnętrzny
Linguaskill General lub Business
Reading & Listening
480 zł
Linguaskill General lub Business Speaking 480 zł
Linguaskill General lub Business Writing 480 zł
Linguaskill General - pakiet 2 części 900 zł
Linguaskill General - pakiet 3 części 1300 zł

 

 


Informacje o egzaminie

Dodatkowe informacje i materiały

 
Kontakt:
Studium Języków Obcych: email. sjo@ur.edu.pl, tel. +48 17 785 5105
Magdalena Michniewicz: email. mmichniewicz@ur.edu.pl, tel. +48 506 162 906
Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin Linguaskill gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Wyniki egzaminu są znane od razu po zakończeniu egzaminu (części Reading & Listening), w ciągu 2 dni roboczych (części Writing and Speaking). Certyfikaty są gotowe do odbioru maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.Istnieje możliwość sprawdzenia autentyczności certyfikatu egzaminu Linguaskill. Wystarczy wejść na stronę https://results.linguaskill.com/home i założyć bezpłatne konto.