Uznawalność certyfikatów

 

telc.jpeg.jpg [3.35 KB]

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.
Dziennik ustaw

Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !

  • w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
  • we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL)
  • na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe
  • we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji
  • w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa
  • w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.