Niemiecki

Kolegium Nauk Humanistycznych



 

 





 

 

 

 • Kulturoznawstwo
  •  
 • Muzeologia
  •  

 

 

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

 

 • Elektrokardiologia
  •  

 

 

 • Zdrowie publiczne
  •  





 





 

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych



 • Architektura krajobrazu
  •  

 

 • Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
  •  

 

 • Ochrona Środowiska
  •  

 

 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
  •  

 

 • Rolnictwo
  •  

 

 • Technologia żywności i żywienia człowieka
  •  

 

 

 

 

 

Kolegium Nauk Społecznych



 





 • Pedagogika









 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  •