Prezentacje studentów Pani dr Barbary Skoczyńskiej-Prokopowicz

 

 
Rok akademicki 2022/2023

 

Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Rok akademicki 2021/2022
Prawo
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Prawo
Prawo
Prawo
Rok akademicki 2020/2021
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Administracja
Administracja
Prawo
Prawo
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Prawo
Prawo
Rok akademicki 2019/2020
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Prawo
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Prawo
Prawo
Prawo
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Prawo
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Prawo
Prawo
Prawo
Prawo
Prawo
Prawo
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Prawo
Prawo
Prawo
Prawo
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Prawo
Prawo
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Prawo
Prawo
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość