Rosyjski

Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

 

 

 

Kolegium Nauk Medycznych  • Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

Kolegium Nauk Społecznych 

  • Finanse i rachunkowość
    •