Test DaF

 

TestDaF-Logo-Web-160x34.gif [3.05 KB]

 

Test DaF jest egzaminem dla uczących się języka niemieckiego obcokrajowców, którzy chcą potwierdzić swoje umiejętności językowe, aby studiować w Niemczech. Egzamin ten jest oficjalnie uznawany przez niemieckie uczelnie i upoważnia do podjęcia studiów w Niemczech.


Egzamin TestDaF jest również uznawany w międzynarodowych kontaktach naukowych i zawodach akademickich jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego.


Test DaF sprawdza umiejętność pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Zagadnienia poruszane w zadaniach egzaminacyjnych odnoszą się do środowiska uczelnianego.


Egzamin składa się z czterech części:

  • Rozumienie tekstu czytanego (60 min)
  • Rozumienie ze słuchu (ok. 40 minut)
  • Wypowiedź pisemna (60 min)
  • Wypowiedź ustna (ok. 35 minut; egzamin indywidualny z zastosowaniem komputera)


Osoba odpowiedzialna: mgr Agnieszka Czech – Rogoyska
aczech@ur.edu.pl


Pozostałe informacje:Pozostałe informacje: http://www.testdaf.de/index.php


Przykładowe egzaminy oraz podręczniki:
http://www.testdaf.de/zielgruppen/fuer-teilnehmende/vorbereitung/modellsaetze/modellsatz-02/
http://www.testdaf.de/zielgruppen/fuer-teilnehmende/vorbereitung/modellsaetze/modellsatz-03/
http://www.amazon.de/Pr%C3%BCfungstraining-DaF-%C3%9Cbungsbuch-autorisiertem-Modelltest/dp/3060203113
http://www.amazon.de/Pr%C3%BCfungstraining-DaF-%C3%9Cbungsbuch-autorisiertem-Modelltest/dp/3060203113


Informator w języku polskim
Szczegółowe informacje