15.06.2021 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że laureatami etapu ogólnopolskiego zostały następujące osoby reprezentujące nasz region:

  1. Emilia Błażewicz I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

  2. Amelia Dudek II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

  3. Mateusz Kosztyła I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

  4. Natalia Tylutka Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

  5. Kinga Zygmunt Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2.02.2021 r.

Informacja Komitetu Okręgowego OWoM w Rzeszowie ws. zaświadczeń uczestnictwa 

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia (dotyczy zarówno ucznia, jak i jego opiekuna merytorycznego) o udziale w VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach prosimy o kontakt z panią dr hab. prof. UR Magdaleną Patro-Kucab ([email protected]). Prosimy, aby w e-mailu podać: imię i nazwisko ucznia bądź nauczyciela oraz adres szkoły
                                               

1.12.2020 r.

Informacja ws. kontaktu z członkami KO OWoM w Rzeszowie

Osoby, które w dn. 30 listopada br., z niezależnych od nas przyczyn technicznych, nie mogły wziąć udziału w spotkaniu zorganizowanym na platformie MS Teams, prosimy o kontakt z panią dr hab. Magdaleną Patro-Kucab, prof. UR; adres e-mail: [email protected]

30.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w dyżurze przedstawicieli Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2020 roku, w godz. 16.00-17.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1aaa53f3c85e4100b85eb55c4178c1ec%40thread.tacv2/conversations?groupId=65cc3c79-3e74-4e27-b85b-08d45df41035&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

25.11.2020 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Mediach. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które zakwalifikowały się do II etapu OWoM (okręgowego). 

Wszystkim Państwu, Uczniom i Nauczycielom, dziękujemy za przygotowanie i przesłanie interesujących prac. Każdą z nich jurorzy przeczytali z zaciekawieniem i uwagą.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów! Pozostałych zachęcamy do doskonalenia warsztatu i sięgnięcie po najwyższe laury w przyszłym roku.

Z nadzieją na dalszą współpracę oraz życzeniami dobrego zdrowia,

członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach.


Lista Osób, które zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach (okręgowego)

25.11.2020 r.

Informacja dotycząca etapu okręgowego (II etap Olimpiady Wiedzy o Mediach)

Etap okręgowy zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przez wynajętą do tego celu firmę zewnętrzną. Całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie tej części OWoM przyjmuje na siebie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach w Warszawie.

Firma odpowiedzialna za techniczne przeprowadzenie Konkursu założy jego uczestnikom konta i prześle na ich adresy e-mailowe dane do logowania oraz pozostałe, ważne informacje.

Prosimy zatem Państwa o regularne sprawdzanie skrzynek e-mailowych.

Ponadto pragniemy poinformować, że kilka dni przed Konkursem planuje się sprawdzenie systemu i przeprowadzenie testu próbnego.

25.11.2020 r.

Informacja dotycząca wglądu do ocenionych prac oraz składania odwołań od decyzji KO OWoM

Uczestnicy Olimpiady mogą zapoznać się z recenzjami swoich prac oraz uzyskaną punktacją.

Spotkanie z przedstawicielami jury Konkursu odbędzie się 30 listopada 2020 roku, w godz. 10.00-11.00 oraz 16.00-17.30; miejsce spotkania - platforma MS Teams; kod do zespołu - 2mwed2d.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu zdalnym, prosimy o kontakt z sekretarzem KO OWoM, panią dr Krystyną Gielarek-Gorczycą, e-mail: [email protected]

Odwołania należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Przewodniczący KO OWoM w Rzeszowie rozpatrzy je w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego KO jest ostateczna. 

Kontakt

Odwołania należy przesłać na adres:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
al. T. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)” - odwołanie