13.12.2021 r.

ZASADY przeprowadzenia testu
etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach (OWM)
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
17.12.2021 r.

 

 1. Test etapu okręgowego zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (narzędzi informatycznych), z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających transmisję w czasie rzeczywistym oraz umożliwiających monitoring ich przebiegu.
 2. Zastosowane podczas komunikacji elektronicznej narzędzia informatyczne mają na celu weryfikację samodzielności Uczestników Olimpiady Wiedzy o Mediach (OWM) w formie zdalnej.

 3. Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich urządzeń umożliwiających odtworzenie aplikacji Testportal i wyświetlenie testu. Urządzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny posiadać: 

* dostęp do Internetu, o prędkości co najmniej 4 MB/s;
* jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, Android lub iOS,
* zainstalowaną przeglądarkę internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Microsoft Edge - dwie ostatnie wersje albo - Internet Explorer 11+,

 1. Przystępując do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach Uczestnik jest zobowiązany do dysponowania sprawnym sprzętem wyposażonym w stosowne oprogramowanie, kamerę internetową i mikrofon. Podczas łączenia Uczestnik Olimpiady jest zobowiązany do umieszczenia sprzętu zapewniającego transmisję w czasie rzeczywistym dźwięku oraz obrazu ukazującego Uczestnika, jego otoczenie, stanowisko Uczestnika. Transmisja w czasie rzeczywistym następuje przy użyciu połączenia za pośrednictwem platformy wskazanej przez komitet okręgowy. Uczestnik Olimpiady, dysponując odpowiednim łączem internetowym, przez cały czas trwania łączeń (test) zobowiązany jest zapewnić nieprzerwane połączenie poprzez wskazaną platformę internetową. Obraz i dźwięk może być rejestrowany i archiwizowany.

 2. Podczas trwania testu, mikrofon Uczestnika powinien być wyłączony, a jego włączenie może nastąpić na zarządzenie Koordynatora okręgowego lub w szczególnych przypadkach przez Uczestnika (np. w przypadku konieczności zgłoszenia przez niego ewentualnych problemów technicznych).

 3. Jeżeli w trakcie połączenia dojdzie do zerwania połączenia wideo z Uczestnikiem, stosownie do okoliczności, Koordynator okręgowy w porozumieniu z Komitet Głównym mogą:
  1. po przywróceniu połączenia, kontynuować test,
  2. wykluczyć Uczestnika.

 4. Komitet Główny w porozumieniu z Koordynatorami poszczególnych okręgów mogą wykluczyć Uczestnika, który podczas łączeń (test):
  1. naruszy obowiązki określone niniejszymi ZASADAMI, w szczególności wskazane w pkt. 4;
  2. korzysta z pomocy innej osoby, otwiera inne aplikacje lub programy, niż służące do wypełnienia testu oraz udostępnia pulpit innym osobom, korzysta z innych środków komunikacji elektronicznej, niż przewidziane do przeprowadzenia łączeń;
  3. korzysta z materiałów pomocniczych;
  4. zakłóca przebieg testu.

 5. Kwestie porządkowe, które nie zostały uregulowane niniejszymi ZASADAMI,  a pojawiające się podczas łączeń (test), podlegają rozstrzygnięciu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mediach.

 6. Uczestnicy podczas testu zobligowani są do przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności. Podczas łączeń Uczestnicy nie mogą posługiwać się niedozwolonymi materiałami, porozumiewać się z innymi osobami, bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, uzyskiwać w inny niedozwolony sposób informacji potrzebnych do rozwiązania zadań. Naruszenie wskazanych zasad może stanowić podstawę wykluczenia.
   

26.11.2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Mediach. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które zakwalifikowały się do II etapu OWoM (okręgowego).
Wszystkim Państwu, Uczniom i Nauczycielom, serdecznie dziękujemy za przygotowanie i przesłanie interesujących prac. Każdą z nich jurorzy przeczytali z zaciekawieniem i uwagą.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów! Pozostałych zachęcamy do doskonalenia warsztatu i sięgnięcie po najwyższe laury w przyszłym roku.
Z nadzieją na dalszą współpracę oraz życzeniami dobrego zdrowia,

członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach.

 1. Ablewska Agata
 2. Brykała Edyta
 3. Bujak Julita
 4. Frydrych Martyna
 5. Godek Justyna
 6. Gołąbek Julia
 7. Idzik Amelia
 8. Kaczmarczyk Martyna
 9. Kazalski Jakub
 10. Kępa Kamila
 11. Korzeniowska Julia
 12. Krówka Zuzanna
 13. Kucharska Milena
 14. Kusy Michał
 15. Lichota Amelia
 16. Łyda Natalia
 17. Majda Laura
 18. Miodunka Izabela
 19. Mrozik Malwina
 20. Ozimek Jan
 21. Pelczar Joanna
 22. Pelczar Miłosz
 23. Prajsnar Natalia
 24. Serafin Kinga
 25. Skóra Kamila
 26. Szczęch Karolina
 27. Szczukocka Kalina
 28. Szydło Zuzanna
 29. Totoń Julia
 30. Wszołek Julia
 31. Zagaja Łukasz

***

Informacja dotycząca wglądu do ocenionych prac oraz składania odwołań od decyzji KO OWoM


Uczestnicy Olimpiady mogą zapoznać się z recenzjami swoich prac oraz uzyskaną punktacją.
Spotkanie z przedstawicielami jury Konkursu odbędzie się 29 listopada 2021 roku, w godz. 10.00-11.00 oraz 16.00-17.00; miejsce spotkania - platforma ZOOM.


10:00-11:00

Topic: Konsultacje Komitet Okręgowy Wiedzy o Mediach
Time: Nov 29, 2021 10:00 Warsaw Join

Zoom Meeting https://zoom.us/j/93966673881?pwd=TTVvOHlYQURwQVhDY1ErOEk0bFZ2UT09

Meeting ID: 939 6667 3881
Passcode: 404140


16:00-17:00

Topic: Konsultacje Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach
Time: Nov 29, 2021 16:00 Warsaw Join

Zoom Meeting https://zoom.us/j/91485889206?pwd=TlA3YkQzSjJLMDhkUzM1MGRKOVNqZz09

Meeting ID: 914 8588 9206
Passcode: 316968

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu zdalnym, prosimy o kontakt z sekretarzem KO OWoM, panią dr Krystyną Gielarek-Gorczycą, e-mail: [email protected]

Odwołania należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
Przewodniczący KO OWoM w Rzeszowie rozpatrzy je w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego KO jest ostateczna.

Kontakt

Odwołania należy przesłać na adres:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
al. T. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)” - odwołanie

Zaproszenie do udziału w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Mediach                          

Rzeszów, 27.09.2021 r.

                              

Szanowni Państwo!
                                                                                                                                                                                                               
            Mając na względzie niedawne spektakularne dokonania uczestników Olimpiady Wiedzy o Mediach (aż pięciu wychowanków szkół podkarpackich otrzymało tytuł laureata etapu ogólnopolskiego), Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach w Rzeszowie, przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, serdecznie zaprasza uczniów do udziału w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady będą regularnie zamieszczane w mediach społecznościowych oraz na stronie Konkursu.

 Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach w Rzeszowie

plakat OWM.jpg [1.19 MB]

 

Ulotka Olimpiady Wiedzy o Mediach

 

15.06.2021 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że laureatami etapu ogólnopolskiego zostały następujące osoby reprezentujące nasz region:

 1. Emilia Błażewicz I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

 2. Amelia Dudek II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

 3. Mateusz Kosztyła I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

 4. Natalia Tylutka Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

 5. Kinga Zygmunt Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2.02.2021 r.

Informacja Komitetu Okręgowego OWoM w Rzeszowie ws. zaświadczeń uczestnictwa 

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia (dotyczy zarówno ucznia, jak i jego opiekuna merytorycznego) o udziale w VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach prosimy o kontakt z panią dr hab. prof. UR Magdaleną Patro-Kucab ([email protected]). Prosimy, aby w e-mailu podać: imię i nazwisko ucznia bądź nauczyciela oraz adres szkoły
                                               

1.12.2020 r.

Informacja ws. kontaktu z członkami KO OWoM w Rzeszowie

Osoby, które w dn. 30 listopada br., z niezależnych od nas przyczyn technicznych, nie mogły wziąć udziału w spotkaniu zorganizowanym na platformie MS Teams, prosimy o kontakt z panią dr hab. Magdaleną Patro-Kucab, prof. UR; adres e-mail: [email protected]

30.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w dyżurze przedstawicieli Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2020 roku, w godz. 16.00-17.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1aaa53f3c85e4100b85eb55c4178c1ec%40thread.tacv2/conversations?groupId=65cc3c79-3e74-4e27-b85b-08d45df41035&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

25.11.2020 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Mediach. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które zakwalifikowały się do II etapu OWoM (okręgowego). 

Wszystkim Państwu, Uczniom i Nauczycielom, dziękujemy za przygotowanie i przesłanie interesujących prac. Każdą z nich jurorzy przeczytali z zaciekawieniem i uwagą.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów! Pozostałych zachęcamy do doskonalenia warsztatu i sięgnięcie po najwyższe laury w przyszłym roku.

Z nadzieją na dalszą współpracę oraz życzeniami dobrego zdrowia,

członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach.


Lista Osób, które zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach (okręgowego)

25.11.2020 r.

Informacja dotycząca etapu okręgowego (II etap Olimpiady Wiedzy o Mediach)

Etap okręgowy zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przez wynajętą do tego celu firmę zewnętrzną. Całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie tej części OWoM przyjmuje na siebie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach w Warszawie.

Firma odpowiedzialna za techniczne przeprowadzenie Konkursu założy jego uczestnikom konta i prześle na ich adresy e-mailowe dane do logowania oraz pozostałe, ważne informacje.

Prosimy zatem Państwa o regularne sprawdzanie skrzynek e-mailowych.

Ponadto pragniemy poinformować, że kilka dni przed Konkursem planuje się sprawdzenie systemu i przeprowadzenie testu próbnego.

25.11.2020 r.

Informacja dotycząca wglądu do ocenionych prac oraz składania odwołań od decyzji KO OWoM

Uczestnicy Olimpiady mogą zapoznać się z recenzjami swoich prac oraz uzyskaną punktacją.

Spotkanie z przedstawicielami jury Konkursu odbędzie się 30 listopada 2020 roku, w godz. 10.00-11.00 oraz 16.00-17.30; miejsce spotkania - platforma MS Teams; kod do zespołu - 2mwed2d.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu zdalnym, prosimy o kontakt z sekretarzem KO OWoM, panią dr Krystyną Gielarek-Gorczycą, e-mail: [email protected]

Odwołania należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Przewodniczący KO OWoM w Rzeszowie rozpatrzy je w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego KO jest ostateczna. 

Kontakt

Odwołania należy przesłać na adres:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
al. T. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)” - odwołanie