Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy - uczniowie szkół ponadpodstawowych - walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków). Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.


Tematy na I etap Olimpiady
  1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  4. Inforozrywka - nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu

Kalendarium
  1. Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 30 października 2020 r. (termin przedłużony).
  2. Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2020 r.
  3. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu - 27 listopada 2020 r.
  4. 18 grudnia 2020 - drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  5. 12-13 marca 2021 r. - trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Okręgowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)

Przewodniczący: dr hab. Magdalena Patro-Kucab
Zastępca: dr Jakub Czopek
Sekretarz dr Krystyna Gielarek
Członkowie: dr Jarosław Kinal, dr Maciej Ulita

Formaty i typy przesyłanych prac

Pliki do pobrania

Regulamin Olimpiady


Kontakt

Prace należy przesłać na adres:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR,
al. T. Rejtana 16C,
5-959 Rzeszów
z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)"


Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej https://owm.edu.pl/