Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VIII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy - uczniowie szkół ponadpodstawowych - walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.


Tematy na I etap Olimpiady
 1. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
 2. Dziennikarstwo w dobie nowych mediów
 3. Miejsce mediów w relacjonowaniu spraw
  społecznych
 4. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
 5. Media w edukacji - szansa czy zagrożenie?

Kalendarium
 1. Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r.
 2. Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.
 3. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu - 26 listopada 2021 r.
 4. 17 grudnia 2021 r - drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
 5. 18-19 marca 2022 r. - trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Okręgowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)

Przewodniczący: dr hab. prof. UR Magdalena Patro-Kucab
Zastępca: dr Jakub Czopek
Sekretarz dr Krystyna Gielarek-Gorczyca
Członkowie: dr Jarosław Kinal, dr Edyta Gracz-Chmura (II LO w Mielcu)

Formaty i typy przesyłanych prac

Pliki do pobrania

Regulamin Olimpiady


Kontakt

Prace należy przesłać na adres:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR,
al. T. Rejtana 16C,
5-959 Rzeszów
z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)"


Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej https://owm.edu.pl/

 

Plakat Olimpiady Wiedzy o Mediach

Ulotka Olimpiady Wiedzy o Mediach