Harmonogram posiedzeń


Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych UR we wrześniu roku akademickiego 2022/2023 oraz w roku akademickim 2023/2024

Rok akademicki 2022/2023
21 września 2023 r.
Rok akademicki 2023/2024
Semestr zimowy
19 października 2023 r.
23 listopada 2023 r.
14 grudnia 2023 r.
18 stycznia 2024 r..
Semestr letni
22 lutego 2024 r.
14 marca 2024 r.
18 kwietnia 2024 r.
16 maja 2024 r.
20 czerwca 2024 r.