Harmonogram posiedzeń

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych UR w roku akademickim 2021/2022

28 września 2022 r.

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych UR w roku akademickim 2022/2023

Semestr zimowy
19 października 2022 r.
17 listopada 2022 r.
8 grudnia 2022 r.
19 stycznia 2023 r.
Semestr letni
9 lutego 2023 r.
16 marca 2023 r.
20 kwietnia 2023 r.
18 maja 2023 r.
22 czerwca 2023 r.