doktor Agnieszka Łaba-Hornecka

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Budynek: Ul. Ks.Jałowego 24
 • Pokój: 227
 • Nr telefonu: 178721816
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-6441-0717
 • Konsultacje: 10.00-11.30 - wtorek - tydzień A i B

Informacje

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Od ponad 18 lat nauczyciel akademicki. Od 2014 roku nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego - obecnie adiunkt, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Badań nad Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR.

Zainteresowaniami naukowe obejmują głównie:

- zachowania przystosowawcze dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a w stopniu lekkim oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

- wykorzystanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.:

 • 2012 - 2014 - City of Peterborough Special Academy School w Peterborough, Anglia (Szkoła Specjalna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera) – nauczyciel;
 • 2012 - 2014 - The Voyage Care - Care Home, Peterborough, Anglia - praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • 2005 - 2010 – letnie obozy DoIt4Real – Performing Arts w Anglii;
 • 2003 - obóz Camp Friendship Ventures and Eden Wood Center, Annandale, Minnesota, USA.

Certyfikaty językowe:

 • język angielski – General Certificate of Secondary Education, English Language, OCR, Oxford, Cambridge and RSA Examinations, Llywodraeth Cymru Welsh Government, 2013.
 • język angielski - FCE ESOL (English for Speakers of other Languages); University of Cambridge 2009.

Autorka i współautorka książek i artykułów poświęconych głównie edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a w stopniu lekkim oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Publikacje