dr Elżbieta Dolata

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1, ul. Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 126
 • Nr telefonu: 17 8721824
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0003-1902-1410
 • Konsultacje: czwartek: 11.30 - 14.30

Informacje

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Zakładzie Historii Myśli Pedagogicznej.

Członek Zespołu Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Członek Towarzystwa Historii Wychowania oraz Towarzystwa Pedagogicznego.

Doctor of humanities in the field of pedagogy.

Assistant professor at the Institute of Pedagogy of the College of Social Sciences of the University of Rzeszów, Department of the History of Pedagogical Thought.

Member of the History of Education Team at the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

Member of the Society for the History of Education and the Pedagogical Society.

 

Zainteresowania badawcze:

 • historia oświaty i myśli pedagogicznej, szczególnie XIX i XX wieku;
 • szkolnictwo oraz opieka nad dzieckiem w Galicji doby autonomicznej;
 • dzieje opieki higieniczno - zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce;
 • biografistyka historyczno -pedagogiczna;
 • czasopiśmiennictwo pedagogiczne.

Research Interests:

 • history of education and pedagogical thought, especially in the 19th and 20th centuries;
 • education and child care in autonomous Galicia;
 • history of hygiene and health care for children and youth in Poland;
 • historical and pedagogical biography;
 • pedagogical journals.

 

Publikacje