doktor Rafał Mazur

 • Jednostka:
  Instytut pedagogiki
 • Budynek: Instytut Pedagogiki
 • Pokój: 2
 • Nr telefonu: 503429595
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-5417-807X
 • Konsultacje: wtorki 9.30 - 11.00

Informacje

Doktor literaturoznawstwa, nauczyciel akademicki (metodyka edukacji polonistycznej), nauczyciel dyplomowany języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej, ambasador Programu Erasmus plus, czterokrotny uczestnik i wykładowca w ramach Programu Erasmus + (Lizbona, Saragossa. Nikozja, Korfu), Erasmus+ Generation Discussion Leader, członek grupy European Film Factory, członek jury ogólnopolskiego konkursu projektów eTwinningowych, przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej podczas certyfikatowych egzaminów języka polskiego jako obcego, lektor języka polskiego jako obcego, organizator kursów języka polskiego dla grup polonijnych (dzieci i młodzież), szkoleniowiec języka polskiego jako obcego dla nauczycieli z Ukrainy, autor wielu scenariuszy lekcji w języku polskim i angielskim, członek Europeana User Group DS-4, dyplomowany tutor.

WYKAZ PUBLIKACJI:

 • Opracowanie scenariuszy lekcji wykorzystującyh filmy europejskie (m. in.)A Swedish Love Story, Stella, 12.08 East of Bucharest, Persepolis, Diary for My Children [w:] europeanfilmfactory.eu , dostęp: 09.05.2022 r.
 • Dawno, dawno temu… - scenariusz zajęć dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat i od 12 do 15 lat – napisany dla eTwinning Polska Dawno, dawno temu… | .eTwinning Polska, dostęp z dn. 29.06.2022 r.
 • Tworzenie obrazów miłości w twórczości Jonasz Kofty na podstawie utworów: Jej portret i Niedomowienie [w:] Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, red. nauk. A. Jakubowska-Ożóg, E. Kozłowska, A. Kucharska-Babula, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 142, 
 • Obłaskawianie śmierci w wierszu Zesłowiczenie Agnieszki Osieckiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4 pod red. Gustawa Ostasza i Marka Stanisza,
 • Mity i mitemy w utworze „Orszaki” Agnieszki Osieckiej. Próba analizy i interpretacji antropologiczno-strukturalnej utworu, inspirowana myślą Clauda Levi – Straussa [w:] Horyzonty metodologii, pod redakcją Oksany Weretiuk i Aliny Cybulskiej.

Warsztaty

 • Film literacy trough La Strada – warsztaty on-line dla European Film Factory, link:

https://www.youtube.com/watch?v=RwIUit3BQWU&ab_channel=EuropeanFilmFactory

 • Sztuka filmowa w klasie na przykładzie filmu Europa Europa – warsztaty on-line dla European Film Factory, link:

https://www.youtube.com/watch?v=QStgVH3l2JU&t=5s&ab_channel=EuropeanFilmFactory

 • Masterclass with Agnieszka Holland about Europa Europa – warsztaty on-line dla European Film Factory, link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzGL-ZWgqVQ&ab_channel=EuropeanFilmFactory

 • Poetry and cultural heritage, podczas 3-dniowych konferencji: Etwinning Annual Conference – Where the Past meets the Future, Warszawa 2018 – warsztaty dla nauczycieli z zagranicy,
 • Texts of cultural heritage in a new light, podczas seminarium Cultural Heritage Kraków 2018 – warsztaty dla nauczycieli z zagranicy,
 • Jak przygotować się do egzaminu certyfikowanego z j. polskiego? – Lingua Nova, Warszawa,
 • Warsztaty - Let’s talk about Polish culture,
 • Dziedzictwo kulturowe w dobie nowoczesnych mediów, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Szkoła w świecie zmian i nowych technologii, Zakopane 2017 – wykład i warsztaty dla nauczycieli z Polski,
 • Dwujęzyczność, standaryzacja i testowanie języka polskiego jako obcego, Iwonicz Zdrój 2017, - warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, 
 • cykl wykładów w ramach Programu Erasmus +, Uniwesytet w Lizbonie, 2015,
 •  cykl wykładów w ramach Programu Erasmus +, Uniwersytet w Saragossie, 2016,
 • cykl wykładów w ramach Programu Erasmus +, Uniwersytet w Nikozji, 2016, 
 • Between new technologies and old fashioned discussion – Etwinning, Bruksela – 10-dniowe warsztaty online

Zainteresowania naukowe:

nowoczesne metody i techniki nauczania, myślenie krytyczne, wykorzystanie tekstów kultury w pracy nauczyciela, nauka czytania ze zrozumieniem, budowanie relacji uczeń-nauczyciel, dbanie o samorozwój i dobrostan w pracy nauczyciela, nauka języka polskiego jako obcego.