doktor Zofia Frączek

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. ks. Jałowego 24
  • Pokój: 126
  • Nr telefonu: 178721824
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-4572-5123
  • Konsultacje: wtorek, godz. 8.00-9.30

Informacje

Zainteresowania naukowo-badawcze sytuują się w obszarze pedagogiki społecznej i obejmują dwa zasadnicze kręgi poszukiwań badawczych. Pierwszy z nich koncentruje się wokół aksjologicznych i społeczno-kulturowych podstaw wychowania, natomiast drugi  obejmuje problematykę dotyczącą rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego.

 

Publikacje